LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 101777 - Zinterpretuj poniższy fragment rysunku technicznego przedstawiający wałek. Jaka jest średnica wał...
 • Pytanie nr 101779 - Na rysunku technicznym widnieje oznaczenie "3x60". Określ, co to oznaczenie wskazuje.
 • Pytanie nr 101787 - Załóż, że otrzymujesz dokumenty techniczne dotyczące nowego urządzenia, które ma zostać zainstalo...
 • Pytanie nr 101795 - Materiał Symbol Temperatura topnienia (°C) Aluminium Al 660 Miedź Cu 1085 ...
 • Pytanie nr 101796 - Wybierz materiał eksploatacyjny, który jest najbardziej odpowiedni do zastosowania w niskotempera...
 • Pytanie nr 101807 - Przygotowujesz się do wykonania prostych prac obróbki ręcznej. Zgodnie z przepisami BHP, które z ...
 • Pytanie nr 101814 - Przygotowujesz się do wykonania powłoki ochronnej na pewnym elemencie maszyny. Wybierz odpowiedź,...
 • Pytanie nr 101815 - Po wykonaniu konserwacji maszyny, zauważyłeś, że niektóre elementy są nadal rdzewiejące. Jakie je...
 • Pytanie nr 101819 - W trakcie smarowania zauważyłeś, że smar jest nierównomiernie rozprowadzony na częściach maszyny....
 • Pytanie nr 101821 - Zauważyłeś, że smar na częściach maszyny jest ciemny i lepki. Co to oznacza?
 • Pytanie nr 101824 - Podczas konserwacji maszyny zauważyłeś, że niektóre elementy są pokryte tłustym osadem. Jakie jes...
 • Pytanie nr 101827 - Rozważ sytuację, w której wykonujesz kontrolę jakości montażu prostego urządzenia mechanicznego. ...
 • Pytanie nr 101828 - Załóżmy, że wykonujesz kontrolę jakości dla elementu maszyny, który został niedawno zainstalowany...
 • Pytanie nr 101833 - Przy realizacji zadań zawodowych natknąłeś się na oznaczenie normy "ISO 14001". Określ, do jakieg...
 • Pytanie nr 101842 - Przygotowujesz się do demontażu silnika spalinowego. Wybierz narzędzie, które będzie najbardziej ...
 • Pytanie nr 101843 - Załóżmy, że musisz zdemontować wał korbowy z silnika. Które narzędzie będzie najbardziej odpowied...
 • Pytanie nr 101851 - Pracujesz nad montażem wału. Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do tego zad...
 • Pytanie nr 101856 - Podczas montażu urządzenia mechanicznego, jakie narzędzie wybierzesz do sprawdzenia poprawności p...
 • Pytanie nr 101865 - Podczas montażu maszyny, zauważyłeś, że brakuje jednej z części. Co powinieneś zrobić?
 • Pytanie nr 101867 - Masz do wykonania pracę, która wymaga użycia klucza płaskiego. Rozważając rozmiar klucza, który z...
 • Pytanie nr 101871 - Podczas montażu maszyny, musisz zastosować odpowiedni moment obrotowy na śrubach. Dlaczego jest t...
 • Pytanie nr 101896 - Zamierzasz przeprowadzić prace związane z wymianą łożysk w maszynie. Które z poniższych narzędzi ...
 • Pytanie nr 101904 - Rozważasz następujące sytuacje dotyczące obsługi prostych maszyn i urządzeń. Która z nich najbard...
 • Pytanie nr 101907 - Podczas obsługi codziennej maszyny, zauważyłeś, że jeden z elementów jest uszkodzony. Co powinien...
 • Pytanie nr 101912 - Zastanów się nad następującą sytuacją: maszyna, którą obsługujesz, zaczyna wydawać nieznane dźwię...
 • Pytanie nr 101914 - Załóżmy, że wykonujesz regularną kontrolę smarowania maszyny. Zauważasz, że smar jest ciemny i le...
 • Pytanie nr 101920 - Jaki jest cel dokumentowania wykonanej obsługi maszyn i urządzeń?
 • Pytanie nr 101929 - Otrzymujesz listę zadań do wykonania podczas konserwacji maszyny. Tabela poniżej przedstawia czyn...
 • Pytanie nr 101933 - Rozważ poniższą tabelę prezentującą częstotliwość konserwacji różnych elementów maszyny: Ele...
 • Pytanie nr 101935 - Jakie są podstawowe cele konserwacji maszyn i urządzeń?
 • Pytanie nr 101942 - Podczas naprawy maszyny zauważyłeś, że jeden z podzespołów jest uszkodzony. Który z poniższych kr...
 • Pytanie nr 101947 - Podczas naprawy prostego podzespołu maszyny, zauważasz, że jeden z elementów jest uszkodzony. Jak...
 • Pytanie nr 101951 - Podczas demontażu prostego podzespołu maszyny, zauważasz, że pewne elementy są trudne do rozmonto...
 • Pytanie nr 101952 - Podczas przeglądu maszyny, zauważasz, że niektóre elementy są mocno zużyte i wymagają wymiany. Kt...
 • Pytanie nr 101955 - Podczas przeglądu maszyny, zauważyłeś, że niektóre elementy są mocno zużyte. Jakie działanie powi...
 • Pytanie nr 101965 - Zidentyfikuj, który z poniższych olejów jest najbardziej odpowiedni do smarowania elementów maszy...
 • Pytanie nr 101976 - Zidentyfikuj narzędzie, które jest najbardziej odpowiednie do zastosowania podczas naprawy małych...
 • Pytanie nr 101978 - Oto tabela przedstawiająca różne typy smarów stosowanych w maszynach i urządzeniach: ...
 • Pytanie nr 106769 - Jesteś zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji wizualnej maszyny przed jej użyciem. Jakie narzęd...
 • Pytanie nr 106774 - Element Stan Śruby Dobry Paski napędowe Zużyte Łożyska Dobry Na podst...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ