LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 102597 - Akt prawnyZakres regulacji 1. Ustawa o ochronie osób i mieniaA. Ochrona danych osobowych 2. U...
 • Pytanie nr 102609 - Który przepis prawa bezpośrednio odnosi się do ochrony informacji niejawnych?
 • Pytanie nr 102612 - Przygotowujesz plan ochrony dla sklepu z luksusowymi towarami. Jakie zagrożenie jest najbardziej ...
 • Pytanie nr 102613 - Zauważasz, że jeden z pracowników często zostaje w biurze po godzinach pracy. Jakie potencjalne z...
 • Pytanie nr 102614 - Podczas patrolu zauważasz, że jedno z drzwi jest niezabezpieczone. Co powinieneś zrobić?
 • Pytanie nr 102621 - Które z poniższych uprawnień NIE przysługuje pracownikowi ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą?
 • Pytanie nr 102626 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą różne typy zagrożeń terrorystycznych i ich charakterystyki...
 • Pytanie nr 102627 - Podczas ochrony imprezy masowej zauważasz osobę zachowującą się podejrzanie - jest niespokojna, n...
 • Pytanie nr 102628 - Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia, jakie są Twoje główne obowiązki podczas ochrony imp...
 • Pytanie nr 102632 - Nazwa normy Zakres normy PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania ...
 • Pytanie nr 102641 - Otrzymujesz zadanie ochrony biznesmena, który prowadzi międzynarodowy biznes. Jakie zagrożenia po...
 • Pytanie nr 102647 - Podczas planowania ochrony osobistej, które z poniższych czynników powinno być brane pod uwagę?
 • Pytanie nr 102654 - Pracownik ochrony musi znać zasady bezpiecznego noszenia broni. W jakim miejscu pracownik ochrony...
 • Pytanie nr 102656 - Oceniając zgodność systemu alarmowego z normami, które z poniższych aspektów powinieneś uwzględni...
 • Pytanie nr 102672 - Które z poniższych zabezpieczeń powinno być zastosowane w pomieszczeniu, gdzie przechowywane są w...
 • Pytanie nr 102673 - Przyjrzyj się poniższej tabeli, która przedstawia różne typy sejfów. Który z nich będzie najbezpi...
 • Pytanie nr 102676 - Zidentyfikuj obszar, który zgodnie z prawem wymaga obowiązkowej ochrony.
 • Pytanie nr 102697 - Jako kierownik ochrony, musisz zdecydować, jakie uprawnienia przydzielić swoim pracownikom. Które...
 • Pytanie nr 102705 - Jako pracownik ochrony fizycznej, jesteś odpowiedzialny za ochronę określonego obiektu. W pewnym ...
 • Pytanie nr 102721 - Zidentyfikuj, który z poniższych środków przymusu bezpośredniego jest dopuszczalny do użycia prze...
 • Pytanie nr 102723 - Data Miejsce Opis sytuacji Użyte środki przymusu bezpo...
 • Pytanie nr 102727 - Które z poniższych stwierdzeń dotyczących technik posługiwania się bronią palną jest prawdziwe?...
 • Pytanie nr 102729 - Zgodnie z przepisami prawa, jaki jest maksymalny czas przechowywania broni palnej w gotowości boj...
 • Pytanie nr 102737 - Określ, które z poniższych uzbrojeń jest najbardziej prawdopodobne dla pracownika wewnętrznej słu...
 • Pytanie nr 102740 - Zakładając, że jesteś odpowiedzialny za konwojowanie mienia, otrzymujesz do ochrony trzy różne pr...
 • Pytanie nr 102743 - Zakładając, że jesteś odpowiedzialny za konwojowanie mienia, otrzymujesz do ochrony paczkę zawier...
 • Pytanie nr 102744 - Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia, musisz zrozumieć, że różne rodzaje mienia wymagają ...
 • Pytanie nr 102749 - Jaki jest główny cel konwojowania transportu wartości pieniężnych?
 • Pytanie nr 102752 - Określ, które z poniższych elementów wyposażenia są dopuszczalne prawem podczas transportu mienia...
 • Pytanie nr 102757 - Czas trwania podróżyLiczba punktów kontrolnychLiczba skrzyżowań 2 godziny310 3 godziny48 4 g...
 • Pytanie nr 102759 - Planujesz trasę konwoju. Które z poniższych działań jest najmniej odpowiednie?
 • Pytanie nr 102765 - Podczas planowania imprezy masowej, które z poniższych zezwoleń jest wymagane od organu administr...
 • Pytanie nr 102767 - W przypadku jakiego rodzaju imprezy masowej wymagane jest zabezpieczenie medyczne?
 • Pytanie nr 102771 - Załóż, że jesteś odpowiedzialny za ochronę na imprezie masowej. Otrzymujesz plan imprezy, który z...
 • Pytanie nr 102782 - Zadanie Służba Utrzymanie porządku w strefie VIP A. Służba porządkowa Zapewnienie...
 • Pytanie nr 102783 - Jako członek służb porządkowych, masz za zadanie rozmieścić swoją ekipę na terenie imprezy masowe...
 • Pytanie nr 102786 - Jesteś odpowiedzialny za kontrolę uczestników podczas imprezy masowej. Które z poniższych przedmi...
 • Pytanie nr 102790 - Załóż, że jesteś pracownikiem ochrony na dużym festiwalu muzycznym. Zauważasz grupę osób, które z...
 • Pytanie nr 102793 - Poniżej przedstawiono tabelę z algorytmami postępowania w sytuacjach zagrożeń podczas imprezy mas...
 • Pytanie nr 106903 - Co jest głównym zadaniem grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału z systemu alarmowego?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ