LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105608 - Zidentyfikuj system informatyczny na podstawie poniższego opisu: "System ten jest używany przez o...
 • Pytanie nr 105616 - Rozważ następującą sytuację: W sieci komputerowej wystąpił problem z synchronizacją. Która z poni...
 • Pytanie nr 105624 - Widzisz, że niektóre z Twoich plików na komputerze nagle zmieniły rozszerzenie na ".enc" i nie mo...
 • Pytanie nr 105632 - Załóż, że jesteś administratorem strony internetowej i otrzymujesz informację, że dane Twoich uży...
 • Pytanie nr 105634 - Jaki jest główny cel stosowania praw autorskich i własności intelektualnej w kontekście tworzenia...
 • Pytanie nr 105639 - Zidentyfikuj, które oznaczenie odpowiada normie europejskiej.
 • Pytanie nr 105642 - Przyjmij, że pracujesz nad projektem strony internetowej dla klienta, który chce, aby strona była...
 • Pytanie nr 105644 - Przy tworzeniu strony internetowej, które z poniższych narzędzi możesz użyć do sprawdzenia jej zg...
 • Pytanie nr 105654 - Jakie jest pierwszeństwo stosowania różnych typów arkuszy stylów CSS?
 • Pytanie nr 105656 - W poniższym fragmencie kodu HTML i CSS, który selektor CSS jest odpowiedzialny za stylizację elem...
 • Pytanie nr 105657 - Rozważ następujący fragment kodu CSS: p:first-child { color: green; } Okr...
 • Pytanie nr 105662 - Joomla! oferuje możliwość instalowania rozszerzeń. Które z poniższych rozszerzeń jest domyślnie i...
 • Pytanie nr 105664 - Podczas instalacji Joomla! jesteś poproszony o wybór metody instalacji. Która z poniższych metod ...
 • Pytanie nr 105665 - W systemie zarządzania treścią WordPress, jakie jest domyślne rozszerzenie plików szablonów?
 • Pytanie nr 105670 - Podczas konfiguracji strony internetowej w systemie WordPress, chcesz dodać widget pokazujący naj...
 • Pytanie nr 105671 - Zaprojektujesz grafikę dla strony internetowej. Który z poniższych formatów plików jest najbardzi...
 • Pytanie nr 105680 - Załóż, że pracujesz nad projektem strony internetowej i chcesz zastosować teksturę do tła strony....
 • Pytanie nr 105682 - Załóż, że pracujesz nad projektem strony internetowej i chcesz zastosować filtr do obrazu. Które ...
 • Pytanie nr 105694 - Jakie jest zalecane minimum kontrastu (stosunek) między tekstem a tłem dla treści internetowej, a...
 • Pytanie nr 105695 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą różne typy niepełnosprawności i powiązane z nimi technolog...
 • Pytanie nr 105708 - Co oznacza błąd walidacji "Stripped empty element p" podczas walidacji strony internetowej?
 • Pytanie nr 105721 - <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Moja strona</title>...
 • Pytanie nr 105728 - Załóżmy, że tworzysz bazę danych dla szkoły. Jaki rodzaj relacji istnieje między encjami "Nauczyc...
 • Pytanie nr 105732 - Rozważając modelowanie bazy danych, jakiego typu relacji powinniśmy użyć, aby połączyć encje "Kli...
 • Pytanie nr 105744 - Które polecenie SQL służy do dodawania nowych rekordów do tabeli?
 • Pytanie nr 105748 - Rozważ następujący fragment kodu SQL: INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Coun...
 • Pytanie nr 105758 - Jakiego typu zapytanie SQL powinieneś użyć, aby usunąć rekord o ID 5 z tabeli "Użytkownicy"?
 • Pytanie nr 105778 - Jakiej metody użyjesz w JavaScript do usunięcia konkretnego elementu z DOM?
 • Pytanie nr 105781 - Jakie jest główne zastosowanie sesji w programowaniu aplikacji internetowych?
 • Pytanie nr 105782 - Jakie jest główne różnice między ciasteczkami a sesjami w kontekście programowania aplikacji inte...
 • Pytanie nr 105783 - Rozważ następujący fragment kodu PHP: <?php session_start(); $_SESSION["favcolor"] = "gre...
 • Pytanie nr 105784 - Jak usunąć ciasteczko w PHP?
 • Pytanie nr 105786 - <html> <head> <title>Moja strona</title> </head> <body&g...
 • Pytanie nr 105787 - Która z poniższych funkcji środowiska programistycznego jest najmniej prawdopodobna?
 • Pytanie nr 105788 - Co oznacza "debugowanie" w kontekście programowania i środowiska programistycznego?
 • Pytanie nr 105793 - Załóżmy, że tworzysz stronę internetową z użyciem HTML, CSS i JavaScript. Chcesz, aby pewne eleme...
 • Pytanie nr 105795 - function validateInput(input) { if (input === "") { console.error("Input cannot be em...
 • Pytanie nr 106255 - Załóżmy, że pracujesz jako technik sieciowy i zauważasz, że przepustowość sieci jest znacznie niż...
 • Pytanie nr 106256 - GET / HTTP/1.1 Host: www.example.com Analizując powyższy fragment kodu, jaki typ żądani...
 • Pytanie nr 107477 - <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbna...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ