LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 94373 - Pacjent Stan zdrowia Zalecenia Pan Nowak Podwyższone ciśnienie krwi Dieta niskosodow...
 • Pytanie nr 107560 - Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, zauważasz, że pacjent wydaje się niezrozumiały i ...
 • Pytanie nr 109172 - Co może nastąpić, jeśli opiekun medyczny naruszy prawa pacjenta?
 • Pytanie nr 109174 - Kiedy opiekun medyczny może zastosować przymus bezpośredni wobec pacjenta?
 • Pytanie nr 109193 - Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do różnicy w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych...
 • Pytanie nr 109204 - Jakie jest prawidłowe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej ...
 • Pytanie nr 109206 - Pomiar Wartość Tętno 110 uderzeń na minutę Oddech 18 oddechów na minutę Ciś...
 • Pytanie nr 109207 - Podczas udzielania pierwszej pomocy, jakie są trzy najważniejsze kroki do oceny stanu poszkodowan...
 • Pytanie nr 109210 - Pacjent Stan A Brak możliwości samodzielnego poruszania się, kon...
 • Pytanie nr 109216 - Jaki jest najczęstszy skutek długotrwałego unieruchomienia pacjenta?
 • Pytanie nr 109219 - Jaka jest najważniejsza zasada postępowania przy opiece nad osobą niesamodzielną?
 • Pytanie nr 109230 - Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze dla opiekuna medycznego w profilaktyce infek...
 • Pytanie nr 109232 - Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze dla opiekuna medycznego w profilaktyce przew...
 • Pytanie nr 109241 - Jako opiekun medyczny musisz często komunikować się z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej....
 • Pytanie nr 109258 - Jako opiekun medyczny, pracujesz z pacjentem, który ma problemy z poruszaniem się i wymaga pomocy...
 • Pytanie nr 109265 - Pacjent, którego opiekujesz, ma trudności z utrzymaniem higieny osobistej. Co powinieneś zrobić?
 • Pytanie nr 109274 - Pacjent, pan Włodarczyk, ma 78 lat i cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest w stanie...
 • Pytanie nr 109296 - Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, zauważasz, że pacjent często zamyka oczy. Jakie j...
 • Pytanie nr 109317 - Opiekun medyczny przygotowuje się do wykonania czynności higienicznych u osoby chorej i niesamodz...
 • Pytanie nr 109322 - Podczas wykonywania czynności higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, opiekun medyczny za...
 • Pytanie nr 109337 - Na jakie minimum powinno wynosić czas trwania higienicznego mycia rąk?
 • Pytanie nr 109348 - Pacjent, który jest pod Twoją opieką, nie chce współpracować podczas wykonywania czynności higien...
 • Pytanie nr 109362 - Podczas edukacji pacjenta w zakresie czynności higienicznych, jakie aspekty powinien uwzględnić o...
 • Pytanie nr 109365 - Podczas edukacji pacjenta na temat higieny osobistej, który z poniższych aspektów jest najważniej...
 • Pytanie nr 109366 - Pacjent ma problemy z mobilnością i nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności higieniczn...
 • Pytanie nr 109368 - Jako opiekun medyczny, jakie są Twoje obowiązki w zakresie edukacji pacjenta na temat zdrowego st...
 • Pytanie nr 109388 - Podczas wymiany cewnika zewnętrznego i worka na mocz, jaki typ rękawic powinien użyć opiekun medy...
 • Pytanie nr 109390 - Przed wykonaniem pomiaru stężenia glukozy we krwi glukometrem, co powinno być zawsze sprawdzone?
 • Pytanie nr 109405 - Jaką rolę pełnią produkty chłonne w pielęgnacji ran?
 • Pytanie nr 109416 - Ćwiczenie Czas trwania Oddech przeponowy 5 minut Oddech pursed-lip 10 minut ...
 • Pytanie nr 109417 - Jak często powinny być wykonywane ćwiczenia oddechowe u pacjenta z trudnościami oddychania?
 • Pytanie nr 109430 - Podczas asystowania lekarzowi w badaniu diagnostycznym, pacjent ma wykonane badanie rezonansu mag...
 • Pytanie nr 109432 - Pacjent ma mieć pobrany wymaz z gardła do badania mikrobiologicznego. Która z poniższych zasad je...
 • Pytanie nr 109434 - Podczas asystowania przy badaniu EKG, opiekun medyczny ma za zadanie umieścić elektrody na ciele ...
 • Pytanie nr 109436 - Elektroda Miejsce umieszczenia V1 4 przestrzeń międzyżebrowa po prawej stronie mostka ...
 • Pytanie nr 109438 - Przy ocenie stanu osoby chorej i niesamodzielnej, który z poniższych elementów jest najmniej isto...
 • Pytanie nr 109447 - Jakie są podstawowe zasady dotyczące wykonywania czynności opiekuńczych związanych z kształtowani...
 • Pytanie nr 109448 - Czy osoba z demencją powinna mieć zapewniony kontakt ze społeczeństwem?
 • Pytanie nr 109450 - Jako opiekun medyczny, masz do czynienia z pacjentem, który ma trudności z poruszaniem się. Które...
 • Pytanie nr 109460 - Opiekun medyczny otrzymał następujące informacje o pacjencie z demencją: WiekStan zdrowiaPrefe...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ