LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13591 - Z danych znamionowych wynika, że cewka elektrozaworu przystosowana jest do zasilania napięciem pr...
 • Pytanie nr 13592 - Widziana ze strony zacisków AB rezystancja zastępcza układu przedstawionego na rysunku jest
 • Pytanie nr 13593 - Z wymienionych zjawisk fizycznych, w czujnikach przekształcających przemieszczenie liniowe na syg...
 • Pytanie nr 13594 - Znamionowe napięcie międzyfazowe uzwojenia stojana silnika asynchronicznego, trójfazowego, o dany...
 • Pytanie nr 13595 - Fotorezystor, o charakterystyce jak na rysunku, zastosowany w układzie do pomiaru natężenia oświe...
 • Pytanie nr 13596 - Zamieszczony na rysunku fragment programu napisany jest w języku
 • Pytanie nr 13597 - Lampki sygnalizacyjne H3 i H4 świecą się gdy
 • Pytanie nr 13598 - Na rysunku przedstawiono fragment schematu połączeń sterownika PLC, Dla tak wykonanych połączeń, ...
 • Pytanie nr 13599 - W układzie sterowania procesem gięcia, symbolem 1S1 oznaczono zawór 3/2
 • Pytanie nr 13600 - W układzie sterowania procesem gięcia, symbolem 2V oznaczono zawór
 • Pytanie nr 13601 - Stabilizator napięcia służy do
 • Pytanie nr 13602 - Silnik liniowy zamienia
 • Pytanie nr 13603 - Schemat blokowy przedstawia tor regulacji pojedynczej osi robota. Regulator prądu jest elementem ...
 • Pytanie nr 13604 - Indukcyjny sensor zbliżeniowy
 • Pytanie nr 13605 - Zawór 1V1 przełączany jest z pozycji b na a
 • Pytanie nr 13606 - Poniższy zapis w metodzie Grafcet oznacza otwarcie zaworu 1V1
 • Pytanie nr 13607 - Siłownik 1A1 wsuwa się gdy
 • Pytanie nr 13608 - Którego odbiornika nie można zasilać ze źródła napięciowego oznaczonego 400 V; 3/N/PE ~50 Hz?
 • Pytanie nr 13609 - Do spawania metali za pomocą łuku elektrycznego stosuje się źródło prądu o
 • Pytanie nr 13610 - Oziębianie powietrza za pomocą agregatu chłodniczego, do ciśnieniowego punktu rosy +2 °C, ma na c...
 • Pytanie nr 13611 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 13612 - Na rysunku przedstawiono symbol czujnika
 • Pytanie nr 13613 - Rysunek przedstawia urządzenie rozdrabniające oraz schemat stycznikowego mechanizmu sterowniczego...
 • Pytanie nr 13614 - Zamieszczony w tabeli program sterowniczy, realizujący włączanie silnika M1, działa niepoprawnie....
 • Pytanie nr 13615 - Do wykonania, opartego na sterowniku PLC, mechanizmu sterowniczego urządzenia rozdrabniającego na...
 • Pytanie nr 13616 - W stycznikowym mechanizmie sterowniczym urządzenia rozdrabniającego, oprócz dwóch styczników i dw...
 • Pytanie nr 13617 - Siłownik pneumatyczny ze sprężyną zwrotną przeznaczony jest do podnoszenia masy (ruch powolny, ob...
 • Pytanie nr 13618 - Otrzymanie na monitorze oscyloskopu charakterystyki tyrystora I = f(U), w układzie pomiarowym prz...
 • Pytanie nr 13619 - Czujnik, w którego działaniu występuje efekt powstawania kontaktowej różnicy potencjałów między s...
 • Pytanie nr 13620 - Łącząc dwa elementy stalowe poprzez zgrzewanie należy
 • Pytanie nr 13621 - Wprowadzenie przewodu do zacisku, łagodne wygięcia i wykonanie oczka na końcu przewodu z żyłą z d...
 • Pytanie nr 13622 - Do montażu elektrozaworu przy pomocy wkrętów, których nacięcie łba przedstawia rysunek, należy uż...
 • Pytanie nr 13623 - Elektrozawór normalnie zamknięty o danych 230V AC, 50Hz, DN 3/8" FAF 61 mm, nie otwiera się po po...
 • Pytanie nr 13624 - Podanie napięcia na zaciski przedstawionego na rysunku mostka prostowniczego powoduje zadziałanie...
 • Pytanie nr 13625 - Z przedstawionego cyklogramu wynika, że w takcie 4 rozpoczęcie powrotu tłoczyska B nastąpi po wys...
 • Pytanie nr 13626 - Z rysunku wynika, że w kroku czwartym zawór otwiera się
 • Pytanie nr 13627 - Przejście z kroku 1 do kroku 3 następuje po spełnieniu warunku
 • Pytanie nr 13628 - Silnik w układzie przedstawionym na rysunku jest przeznaczony do zasilania napięciem
 • Pytanie nr 13629 - Dopuszczalna lepkość kinematyczna oleju podczas pracy pompy zawiera się pomiędzy 20 mm2/s a 50 mm...
 • Pytanie nr 13630 - Na zaciski układu szeregowego RLC podano napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości skutecznej 50 ...
 • Pytanie nr 13631 - Dla podanego na rysunku przewodu rurowego prędkość przepływu cieczy w przekroju A1 wynosi
 • Pytanie nr 13632 - Siłownik hydrauliczny zasilany jest olejem pod ciśnieniem p = 60 barów, o natężeniu przepływu Q =...
 • Pytanie nr 13633 - Silnik elektryczny o mocy 4 kW wytwarza na wale moment obrotowy 13,1 Nm przy prędkości obrotowej
 • Pytanie nr 13634 - Woltomierz, podłączony do prądniczki tachometrycznej o stałej 10 V/1000 obr/min, wskazuje napięci...
 • Pytanie nr 13635 - Po programowym włączeniu czterech wyjść tranzystorowych sterownika PLC, sterujących cewkami elekt...
 • Pytanie nr 13636 - Niekorzystny wpływ silnych fal elektromagnetycznych, pochodzących od pracującego urządzenia mecha...
 • Pytanie nr 13637 - Pracownik podczas nieostrożnego wykonywania lutowania narażony jest głównie na
 • Pytanie nr 13638 - Natężenie oświetlenia w miejscu wykonywania precyzyjnych prac powinno wynosić
 • Pytanie nr 13639 - Obrabianie metalu przy użyciu pilników należy wykonywać w
 • Pytanie nr 13640 - W przypadku stwierdzenia urazu kolana u pracownika po upadku z wysokości należy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ