LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14181 - Wystawca weksla prostego, to
 • Pytanie nr 14182 - Wysoko艣膰 podatku dochodowego od os贸b fizycznych z tytu艂u zawartej umowy o dzie艂o wynosi
 • Pytanie nr 14183 - Jaka sytuacja na rynku komputer贸w mog艂a spowodowa膰 przesuni臋cie krzywej poda偶y S do pozycji krzyw...
 • Pytanie nr 14184 - W kt贸rej sp贸艂ce wszyscy wsp贸lnicy odpowiadaj膮 za zobowi膮zania sp贸艂ki do wysoko艣ci wniesionych udz...
 • Pytanie nr 14185 - Organizacj膮 non-profit, kt贸ra prowadz膮c swoj膮 dzia艂alno艣膰 nie kieruje si臋 osi膮gni臋ciem zysku, jes...
 • Pytanie nr 14186 - Dekretacja dowodu ksi臋gowego polega na
 • Pytanie nr 14187 - Zgodnie z teori膮 Douglasa McGregora najefektywniejszym stylem kierowania jest styl
 • Pytanie nr 14188 - Na rysunku przedstawiono siatk臋 styl贸w kierowania wg R.R. Blake'a i J. S. Mouton. Kt贸re pole na s...
 • Pytanie nr 14189 - Na podstawie zamieszczonego bilansu, wska偶 brakuj膮cy sk艂adnik aktyw贸w trwa艂ych.
 • Pytanie nr 14190 - W przedsi臋biorstwie zajmuj膮cym si臋 produkcj膮 obuwia damskiego toner do drukarki u偶ywany w dziale ...
 • Pytanie nr 14191 - Wniesiony do sp贸艂ki w formie aportu samoch贸d osobowy zostanie uj臋ty w bilansie otwarcia w pozycji...
 • Pytanie nr 14192 - Do inwestycji d艂ugoterminowych zalicza si臋
 • Pytanie nr 14193 - Za pomoc膮 zamieszczonego wzoru mo偶na obliczy膰 wska藕nik
 • Pytanie nr 14194 - W czterech wybranych przedsi臋biorstwach bran偶y reklamowej wska藕niki przyj臋膰 i zwolnie艅 w roku ubi...
 • Pytanie nr 14195 - W przedsi臋biorstwie w ci膮gu miesi膮ca 20 pracownik贸w wytworzy艂o 280 szt. wyrob贸w. Na podstawie tyc...
 • Pytanie nr 14196 - Zestawienie zawiera wybrane wielko艣ci z zakresu normowania zu偶ycia materia艂贸w w przedsi臋biorstwie...
 • Pytanie nr 14197 - Kt贸ry z zamieszczonych opis贸w dotyczy amortyzacji podatkowej?
 • Pytanie nr 14198 - Wsp贸艂czynnik podwy偶szaj膮cy jest wykorzystywany podczas obliczania amortyzacji
 • Pytanie nr 14199 - W 2013 roku sp贸艂ka planuje zwi臋kszenie stanu aktyw贸w trwa艂ych o 50 tys. z艂 i zmniejszenie stanu z...
 • Pytanie nr 14200 - W prawid艂owo sporz膮dzonym zestawieniu obrot贸w i sald musi zachodzi膰 nast臋puj膮ca zale偶no艣膰
 • Pytanie nr 14201 - Saldo ko艅cowe konta Rachunek bie偶膮cy jest
 • Pytanie nr 14202 - Organizowanie prac interwencyjnych dla os贸b poszukuj膮cych pracy to zadanie
 • Pytanie nr 14203 - Regionalne Izby Obrachunkowe s膮 powo艂ane do
 • Pytanie nr 14204 - W przedsi臋biorstwie IGOR sp. z o.o. warto艣ci kapita艂u w艂asnego, zobowi膮za艅 i aktyw贸w w latach 200...
 • Pytanie nr 14205 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, kt贸re przedsi臋biorstwo mo偶e mie膰 problem z bi...
 • Pytanie nr 14206 - Cukiernia Lukier zajmuje si臋 produkcj膮 s艂odkich bu艂ek i rogali z tych samych materia艂贸w. Na produ...
 • Pytanie nr 14207 - Struktura jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu przedstawia si臋 nast臋puj膮co. Ile wyniesie jedno...
 • Pytanie nr 14208 - Piekarnia zajmuje si臋 masowym wypiekiem chleba bia艂ego, pszennego. W celu ustalenia jednostkowego...
 • Pytanie nr 14209 - Wypracowany zysk netto sp. z o.o. za 2012 rok i jego podzia艂 w 2013 roku przedstawiaj膮 zapisy na ...
 • Pytanie nr 14210 - Sp贸艂ka akcyjna osi膮gn臋艂a zysk netto w wysoko艣ci 100 000 z艂. Kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki wynosi 540 0...
 • Pytanie nr 14211 - W salonie sprzeda偶y RTV w wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedob贸r 5 szt. telewizor贸w w cenie z...
 • Pytanie nr 14212 - W wyniku inwentaryzacji w Hurtowni KOLA stwierdzono: - nadwy偶k臋 wafli orzechowych 3 kg w cenie 20...
 • Pytanie nr 14213 - W sklepie z artyku艂ami szklanymi ustalono na poszczeg贸lne towary limit na niedobory w wysoko艣ci 5...
 • Pytanie nr 14214 - Na podstawie zapis贸w na kontach, ustal warto艣膰 ujawnionego niedoboru w rzeczywistym koszcie wytwo...
 • Pytanie nr 14215 - Pos艂uguj膮c si臋 tabel膮 zawieraj膮c膮 stawki podatku od czynno艣ci cywilnoprawnych oblicz, ile wyniesi...
 • Pytanie nr 14216 - W sklepie obni偶ono cen臋 ekspres贸w do kawy o 25%. Ile trzeba b臋dzie obecnie zap艂aci膰 za dwa ekspre...
 • Pytanie nr 14217 - Pracownik przebywa艂 dwa dni na delegacji s艂u偶bowej w Niemczech. Ile wyniesie kwota diety, je偶eli ...
 • Pytanie nr 14218 - Przychody ze sprzeda偶y wyrob贸w gotowych przedsi臋biorstwa produkcyjnego MARTA w 2012 r. kszta艂towa...
 • Pytanie nr 14219 - W Hurtowni Owoc贸w na podstawie obrot贸w w dniu 11.06.2013 sporz膮dzono raport kasowy RK nr 11/06/20...
 • Pytanie nr 14220 - Kierownik dzia艂u sprzeda偶y zosta艂 w listopadzie dwa razy oddelegowany na szkolenie. Pracodawca wy...
 • Pytanie nr 14221 - Przychody i koszty w przedsi臋biorstwie AGAR sp. z o.o. w latach 2008-2011 kszta艂towa艂y si臋 nast臋p...
 • Pytanie nr 14222 - Rysunek przedstawia klasyczny cykl koniunkturalny. W przedziale 3 wyst臋puje faza
 • Pytanie nr 14223 - Na podstawie zamieszczonego uproszczonego bilansu sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, okre艣l...
 • Pytanie nr 14224 - Czas pracy czterech wybranych pracownik贸w biura rachunkowego zatrudnionych w podstawowym systemie...
 • Pytanie nr 14225 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji obs艂ugi gilotyny do papieru, okre艣l jej wykorzys...
 • Pytanie nr 14226 - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na
 • Pytanie nr 14227 - Dokumenty przekazane do zak艂adowej sk艂adnicy akt otrzyma艂y kategori臋 archiwaln膮 BE5, kt贸ra oznacz...
 • Pytanie nr 14228 - Pracownik, w przypadku zablokowania papieru w szczelinie wej艣ciowej niszczarki, powinien w pierws...
 • Pytanie nr 14229 - W kt贸rym pomieszczeniu sta艂ej pracy biurowej z monitorami ekranowymi zapewniono warunki do pracy ...
 • Pytanie nr 14230 - U pracownika biura pojawi艂o si臋 silne krwawienie z nosa wywo艂ane przem臋czeniem. W takiej sytuacji...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ