LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 121369 - Profile CD 60 i UD 30 oraz łączniki krzyżowe to podstawowe elementy systemu suchej zabudowy
 • Pytanie nr 121370 - Wełna mineralna umieszczona między krokwiami, bezpośrednio nad okładziną systemu suchej zabudowy ...
 • Pytanie nr 121371 - Zgodnie z tabelą, dla okładziny dwuwarstwowej maksymalny rozstaw wkrętów mocujących płyty gipsowo...
 • Pytanie nr 121372 - Ile metrów profili przyściennych potrzeba do wykonania sufitu podwieszanego krzyżowego jednopozio...
 • Pytanie nr 121373 - Na której ilustracji przedstawiono wkręt stosowany do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ruszt...
 • Pytanie nr 121374 - Na której ilustracji przedstawiono przyrząd służący do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych w mi...
 • Pytanie nr 121375 - Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do metalowego rusztu należy używać
 • Pytanie nr 121376 - Wykonując ścianę z płyt gipsowo-kartonowych profil CW należy ustawić
 • Pytanie nr 121377 - Podczas mocowania płyty gipsowo-kartonowej do konstrukcji ścianki, pomiędzy krawędzią płyty a pod...
 • Pytanie nr 121378 - Na podstawie tabeli określ maksymalną wysokość samonośnej okładziny ściennej z profili CW 100 z p...
 • Pytanie nr 121379 - Przyczyną pękania okładziny ściennej na stykach płyt gipsowo-kartonowych jest
 • Pytanie nr 121380 - Składnikiem nadającym farbom lepkość jest
 • Pytanie nr 121381 - Farba krzemianowa składa się z rozcieńczalnika wodnego oraz ze spoiwa, którym jest
 • Pytanie nr 121382 - Powierzchnię przedstawionego na ilustracji muru, wykonanego z bloczków M-6, zalicza się do podłoż...
 • Pytanie nr 121383 - Do których podłoży zalicza się tynki cementowo-wapienne?
 • Pytanie nr 121384 - Do antykorozyjnego malowania powierzchni konstrukcji stalowych należy stosować farbę
 • Pytanie nr 121385 - Do pomalowania ściany o wymiarach 4,0 × 2,5 m potrzeba 1,25 litra farby. Jaki będzie koszt dwukro...
 • Pytanie nr 121386 - Którego narzędzia malarskiego należy użyć do pomalowania elementu dekoracyjnego przedstawionego n...
 • Pytanie nr 121387 - Na której ilustracji przedstawiono środek ochrony indywidualnej służący do zabezpieczenia dróg od...
 • Pytanie nr 121388 - Tapeta, która nadaje ścianie określoną fakturę dzięki rozmieszczonym między warstwami papieru wió...
 • Pytanie nr 121389 - Tapeta przedstawiona na ilustracji, której warstwa wierzchnia wykonana jest z włókien juty, to ta...
 • Pytanie nr 121390 - Podłoże uprzednio pomalowane farbą emulsyjną przed przyklejeniem do niego tapety należy
 • Pytanie nr 121391 - Jaki będzie koszt paska ozdobnego o cenie jednostkowej 2,00 zł/m, potrzebnego do przyklejenia wzd...
 • Pytanie nr 121392 - Którego wałka należy użyć do dociskania do podłoża krawędzi brytów tapety?
 • Pytanie nr 121393 - Do wyznaczenia pionowej linii na ścianie, wzdłuż której będzie przyklejany pierwszy bryt tapety, ...
 • Pytanie nr 121394 - Drobne uszkodzenia i wgłębienia na powierzchni tynku przed tapetowaniem należy
 • Pytanie nr 121395 - Tapety bez raportu przycina się z rolki na wysokość tapetowanej powierzchni ściany z naddatkiem w...
 • Pytanie nr 121396 - Przed przyklejeniem tapety flizelinowej na ścianę należy nałożyć klej na
 • Pytanie nr 121397 - Z którego materiału można wykonać posadzkę pływającą?
 • Pytanie nr 121398 - Na ilustracji przedstawiono fragment posadzki wykonanej
 • Pytanie nr 121399 - Pospółka ułożona jako warstwa podłogi na gruncie przed wykonaniem podkładu betonowego wymaga
 • Pytanie nr 121400 - Warstwa izolacji akustycznej stropu międzypiętrowego, którego przekrój pionowy przedstawiono na r...
 • Pytanie nr 121401 - Koszt ułożenia 1 m2 płytek na podłodze wynosi 40,00 zł. Jaki będzie koszt ułożenia płytek w pomie...
 • Pytanie nr 121402 - Którego narzędzia należy używać podczas układania deszczułek posadzkowych litych?
 • Pytanie nr 121403 - Które narzędzie należy zastosować do precyzyjnego docinania spawów wykładzin podłogowych z tworzy...
 • Pytanie nr 121404 - Przedstawiona na ilustracji listwa boazeryjna wykonana jest
 • Pytanie nr 121405 - Przed przyklejeniem na monolitycznej ścianie betonowej okładziny z kamienia należy wykonać
 • Pytanie nr 121406 - W pomieszczeniu, którego fragment rzutu przedstawia rysunek, na ściankach działowych o grubości 1...
 • Pytanie nr 121407 - Na której ilustracji przedstawiono pacę służącą do rozprowadzania kleju pod okładzinę z płytek?...
 • Pytanie nr 121408 - Do przycięcia drewnianej listwy boazeryjnej pod kątem 45º należy użyć

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ