LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14681 - Produkt krajowy brutto przedstawia warto艣膰 d贸br i us艂ug finalnych wytworzonych w danym roku
 • Pytanie nr 14682 - Sprzeda偶 produkt贸w za granic臋 po cenach ni偶szych ni偶 na rynku krajowym, okre艣la si臋 terminem
 • Pytanie nr 14683 - Obowi膮zek sporz膮dzania deklaracji podatkowych wynika z zasady
 • Pytanie nr 14684 - Bezrobocie wynikaj膮ce z za艂amania gospodarczego spowodowanego spadkiem popytu na dobra i us艂ugi, ...
 • Pytanie nr 14685 - Wska偶 pozycj臋 bilansow膮 do jakiej nale偶y zakwalifikowa膰 niezap艂acony podatek od nieruchomo艣ci....
 • Pytanie nr 14686 - Sp贸艂dzielcze w艂asno艣ciowe prawo do lokalu mieszkalnego ujmuje si臋
 • Pytanie nr 14687 - Dwuletni膮 lokat臋 za艂o偶on膮 w banku nale偶y zakwalifikowa膰 do
 • Pytanie nr 14688 - Operacja gospodarcza "KW - Zakupiono za got贸wk臋 cz臋艣ci zapasowe do maszyn produkcyjnych", wywo艂uj...
 • Pytanie nr 14689 - Kt贸ra z operacji gospodarczych wywo艂uje zmiany wy艂膮cznie w aktywach?
 • Pytanie nr 14690 - Operacja gospodarcza "WB - wykup weksla w艂asnego", jest operacj膮
 • Pytanie nr 14691 - Przedstawiony druk to
 • Pytanie nr 14692 - Jaki rodzaj sprawozdania przedstawia zamieszczony fragment?
 • Pytanie nr 14693 - Konto "Rozliczenie wyniku finansowego"
 • Pytanie nr 14694 - Konto "艢rodki trwa艂e w likwidacji" jest kontem
 • Pytanie nr 14695 - Odsetki od kredytu na budow臋 hali produkcyjnej w trakcie jej realizacji s膮 ksi臋gowane na kontach
 • Pytanie nr 14696 - Dostawy niefakturowane to saldo
 • Pytanie nr 14697 - Otrzymanie od kontrahenta noty odsetkowej ujmuje si臋 w ksi臋gach rachunkowych
 • Pytanie nr 14698 - Wybrane konta wykazuj膮 nast臋puj膮ce obroty. Operacja nr 2 przedstawia przeksi臋gowanie
 • Pytanie nr 14699 - Do koszt贸w finansowych zalicza si臋
 • Pytanie nr 14700 - Kosztem sta艂ym jest
 • Pytanie nr 14701 - W grudniu 2012 r. jednostka zakupi艂a maszyn臋 produkcyjn膮 o warto艣ci pocz膮tkowej 60 000 z艂. Jednos...
 • Pytanie nr 14702 - Przedsi臋biorstwo ewidencjonuje materia艂y wed艂ug rzeczywistych cen zakupu. Wyce艅 warto艣膰 zu偶ycia m...
 • Pytanie nr 14703 - Na podstawie przedstawionych danych ustal warto艣膰 zapas贸w.
 • Pytanie nr 14704 - Na podstawie przedstawionych sk艂adnik贸w aktyw贸w jednostki okre艣l, jaka jest warto艣膰 艣rodk贸w trwa艂...
 • Pytanie nr 14705 - Koszt wytworzenia wyrobu gotowego wynosi 16 z艂/szt, a cena sprzeda偶y netto 20 z艂/szt. Podatek VAT...
 • Pytanie nr 14706 - W warunkach inflacji, najmniejsz膮 warto艣膰 bilansow膮 zapasu ko艅cowego towar贸w daje metoda wyceny...
 • Pytanie nr 14707 - Na przedstawionych kontach pozabilansowych obowi膮zuje zasada
 • Pytanie nr 14708 - Na przedstawionych kontach ksi臋gowych obowi膮zuje zasada
 • Pytanie nr 14709 - Zapis eliminuj膮cy b艂膮d ksi臋gowy po przeciwnej stronie w stosunku do zapisu b艂臋dnego, to
 • Pytanie nr 14710 - W celu skorygowania b艂臋du w fakturze, polegaj膮cego na b艂臋dnie wpisanym numerze NIP nale偶y wystawi...
 • Pytanie nr 14711 - Na podstawie zapis贸w na kontach wnioskuje si臋, 偶e nie zachowano zasady
 • Pytanie nr 14712 - Operacja gospodarcza zaksi臋gowana na podstawie dowodu PK 2 przedstawia
 • Pytanie nr 14713 - Kompensat臋 niedobor贸w z nadwy偶k膮 materia艂贸w nale偶y zaksi臋gowa膰 na kontach ksi臋gowych
 • Pytanie nr 14714 - Op艂acona roczna sk艂adka ubezpieczenia OC i AC samochod贸w s艂u偶bowych jest sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 14715 - W sp贸艂ce z o.o. stany wybranych kont ksi臋gowych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia艂y si...
 • Pytanie nr 14716 - Przedsi臋biorstwo postawi艂o w stan likwidacji maszyn臋 produkcyjn膮 o warto艣ci pocz膮tkowej 40 000 z艂...
 • Pytanie nr 14717 - W przypadku sporz膮dzania rachunku zysk贸w i strat w wariancie kalkulacyjnym koszty rodzajowe przek...
 • Pytanie nr 14718 - Analiza pozioma bilansu pozwala
 • Pytanie nr 14719 - Wska藕nik przyj臋膰 i zwolnie艅 okre艣la wielko艣膰 zjawiska, jakim jest
 • Pytanie nr 14720 - Po艂owa pracownik贸w otrzymuje wynagrodzenie wy偶sze ni偶 2 500 z艂, a druga po艂owa ni偶sze ni偶 2 500 z...
 • Pytanie nr 14721 - Zak艂ad produkuje dwa typy 艣mig艂owc贸w obj臋te odr臋bnymi zleceniami. Koszty wydzia艂owe rozliczane s膮...
 • Pytanie nr 14722 - Na podstawie zapis贸w na koncie "Wynik finansowy" kwota podatku dochodowego, jak膮 zap艂aci sp贸艂ka z...
 • Pytanie nr 14723 - Odsetki od rocznej lokaty terminowej o warto艣ci 25 000 z艂, przy oprocentowaniu 10% wynosz膮
 • Pytanie nr 14724 - Przedsi臋biorstwo, b臋d膮ce podatnikiem podstawowej stawki podatku VAT otrzyma艂o od wykonawcy faktur...
 • Pytanie nr 14725 - PPH Kargo sp. z o.o. sprzeda艂o towary za 20 000,00 z艂 i otrzyma艂o jako zap艂at臋 weksel. Je偶eli war...
 • Pytanie nr 14726 - Warunkiem dopuszczenia przez pracodawc臋 pracownika do pracy jest posiadanie
 • Pytanie nr 14727 - Akt notarialny potwierdzaj膮cy za艂o偶enie sp贸艂ki, jest dokumentem archiwalnym kategorii
 • Pytanie nr 14728 - Z艂a organizacja pracy w biurze zwi臋ksza przede wszystkim obci膮偶enie
 • Pytanie nr 14729 - Nieprzystosowanie warunk贸w pracy do potrzeb i mo偶liwo艣ci pracownika prowadzi do
 • Pytanie nr 14730 - W przypadku ataku padaczki nale偶y

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ