LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 128209 - Element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej zapobiegający wydostawaniu się gazów z instalacji kanaliz...
 • Pytanie nr 128210 - Zgodnie z warunkami technicznymi zlewozmywak należy zamontować od podłogi na wysokości
 • Pytanie nr 128211 - Zawór napowietrzający w instalacji kanalizacyjnej montuje się
 • Pytanie nr 128212 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne
 • Pytanie nr 128213 - W celu zmiany kierunku przebiegu instalacji kanalizacyjnej należy zastosować
 • Pytanie nr 128214 - Do rozłącznego podłączenia elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody do instalacji ciepłej i zi...
 • Pytanie nr 128215 - Którego z zestawów narzędzi przedstawionych na ilustracji należy użyć do wykonania połączenia rur...
 • Pytanie nr 128216 - Który sposób łączenia elementów należy zastosować w instalacji kanalizacyjnej wykonanej z PE?
 • Pytanie nr 128217 - Do łączenia rur stalowych ocynkowanych w instalacji wodociągowej stosuje się połączenia
 • Pytanie nr 128218 - System kanalizacyjny, w którym jednym przykanalikiem można odprowadzić zarówno ścieki bytowo-gosp...
 • Pytanie nr 128219 - Do urządzeń gazowych typu C zalicza się
 • Pytanie nr 128220 - Zawór odcinający dopływ gazu do kotła gazowego należy zamontować w tym samym pomieszczeniu w odle...
 • Pytanie nr 128221 - Maksymalna długość poziomego przewodu odprowadzającego spaliny z grzejnika wody przepływowej wyno...
 • Pytanie nr 128222 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne
 • Pytanie nr 128223 - Na schemacie instalacji gazowej pion instalacyjny oznaczono cyfrą
 • Pytanie nr 128224 - Do dokręcenia śrubunku mosiężnego ¾" w instalacji gazowej należy użyć kluczy
 • Pytanie nr 128225 - Do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacji gazowej stosuje się
 • Pytanie nr 128226 - W budynkach wielorodzinnych do pomiaru ilości zużytego gazu montuje się gazomierze
 • Pytanie nr 128227 - Przez pomieszczenia mieszkalne mogą być prowadzone przewody instalacji gazowej wykonane z rur
 • Pytanie nr 128228 - Podejście gazowe do kuchenki gazowej powinno mieć średnicę
 • Pytanie nr 128229 - Główną próbę szczelności instalacji gazu przeprowadza się
 • Pytanie nr 128230 - Do sztucznych paliw zalicza się
 • Pytanie nr 128231 - Na rysunku przedstawiono schemat ogrzewania wodnego
 • Pytanie nr 128232 - Który element instalacji parowej centralnego ogrzewania przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 128233 - Określ koszt montażu i podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania pięcioczłonowego żeliwneg...
 • Pytanie nr 128234 - Do cięcia rur miedzianych należy użyć
 • Pytanie nr 128235 - Aby wykonać instalację centralnego ogrzewania łączoną przez zgrzewanie kielichowe, należy użyć ru...
 • Pytanie nr 128236 - W której technologii łączy się przewody i kształtki z polipropylenu w instalacji centralnego ogrz...
 • Pytanie nr 128237 - Otwór rewizyjny komina dymowego powinien znajdować się w odległości od podłogi minimum
 • Pytanie nr 128238 - Element instalacji wodnej centralnego ogrzewania systemu otwartego, który podczas przeprowadzania...
 • Pytanie nr 128239 - Przewody prowadzone w bruzdach ściennych muszą być zabezpieczone izolacją termiczną w przypadku i...
 • Pytanie nr 128240 - Objawem zamarznięcia naczynia wzbiorczego otwartego w instalacji centralnego ogrzewania może być
 • Pytanie nr 128241 - Na podstawie danych w tabeli określ, maksymalną prędkość powietrza w pomieszczeniu, jeżeli temper...
 • Pytanie nr 128242 - W kotłowni, w której kocioł ma otwartą komorę spalania, powinna funkcjonować wentylacja
 • Pytanie nr 128243 - Na rysunku przedstawiono instalację wentylacyjną
 • Pytanie nr 128244 - Element instalacji wentylacyjnej przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 128245 - Miejsce montażu przepustnicy na rysunku oznaczono cyfrą
 • Pytanie nr 128246 - Do cięcia kanałów wentylacyjnych okrągłych Spiro o średnicy 200 mm należy użyć
 • Pytanie nr 128247 - Do wyciszenia szumów przepływającego powietrza przez instalację wentylacyjną służą
 • Pytanie nr 128248 - Elementem zespołu wywiewnego wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ