LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 142969 - Projekt instalacji wodnej w swoim opisie zawiera informację, że ma być ona wykonana z polipropyle...
 • Pytanie nr 142970 - Montaż gruntowej pompy ciepła zakłada wykonanie kolektora poziomego jako dolnego źródła. W tym pr...
 • Pytanie nr 142971 - Podczas sporządzenia kosztorysu, należy określić miejsce montażu kolektorów słonecznych. Które um...
 • Pytanie nr 142972 - Podczas transportu elementów systemu solarnego najbardziej narażone na stłuczenie są
 • Pytanie nr 142973 - Do montażu złączki przedstawionej na rysunku należy użyć
 • Pytanie nr 142974 - Ile pomp należy zakupić, aby wykonać roboty hydrauliczne według zamieszczonego schematu instalacj...
 • Pytanie nr 142975 - Którego systemu dotyczy zamieszczony schemat blokowy?
 • Pytanie nr 142976 - Na jakie miesiące według harmonogramu zaplanowano roboty związane z budową tłoczni ścieków WK9?...
 • Pytanie nr 142977 - Aby wykonać pracę związaną z montażem systemu rekuperacji, należy wykonać projekt łącznie z
 • Pytanie nr 142978 - Podczas konserwacji pompy cyrkulacyjnej układu solarnego stwierdzono, że pompa nie działa ze wzgl...
 • Pytanie nr 142979 - Na podstawie danych producenta rur ogrzewania podłogowego zawartych w tabeli określ maksymalne ci...
 • Pytanie nr 142980 - Sporządzając kosztorys wykonania instalacji wodnej w gminie Dominowo należy uwzględnić między inn...
 • Pytanie nr 142981 - Pompa ciepła wyposażona jest w sprężarkę o mocy elektrycznej P = 3 kW. Ile energii z sieci pobier...
 • Pytanie nr 142982 - Z dokumentacji wynika, że roczne rachunki za energię elektryczną w budynku użyteczności publiczne...
 • Pytanie nr 142983 - Przed montażem, w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych pompy ciepła typu solanka – woda z kole...
 • Pytanie nr 142984 - Pod które zaciski listwy zamieszczonej na schemacie należy podłączyć pompę c.o. ?
 • Pytanie nr 142985 - Na rysunku przedstawiono sprzęt służący do
 • Pytanie nr 142986 - W celu sporządzenia wyceny wymiany płynu solarnego należy określić m.in. jakim sprzętem będzie ta...
 • Pytanie nr 142987 - Do wykonania połączeń rur i złączek miedzianych w instalacji solarnej montowanej w miejscu, gdzie...
 • Pytanie nr 142988 - Do pomiaru temperatury zamarzania mieszanki glikolowej w instalacji solarnej służy
 • Pytanie nr 142989 - Który zakres temperatur powietrza należy ustawić na sterowniku pompy ciepła w pomieszczeniu w okr...
 • Pytanie nr 142990 - Aby połączyć ze sobą dwie stalowe rury tej samej średnicy z gwintem zewnętrznym należy użyć
 • Pytanie nr 142991 - Do regulacji przepływu wody bezpośrednio na grzejnikach montuje się
 • Pytanie nr 142992 - Przed montażem systemu solarnego wykonano obmiary wewnątrz budynku. Instalacji solarnych nie woln...
 • Pytanie nr 142993 - Do łączenia paneli PV ze sobą w różne konfiguracje należy stosować złączki przedstawione na rysun...
 • Pytanie nr 142994 - Elektrownia wodna wyposażona jest w generator o mocy P=100 kW. Jaka musi być częstotliwość napięc...
 • Pytanie nr 142995 - System wentylacji zakłada, aby wentylator w nim zamontowany miał wydajność max. 800 m³/h przy obr...
 • Pytanie nr 142996 - Z tabliczki znamionowej silnika elektrycznego wynika, że maksymalne natężenie prądu pobieranego p...
 • Pytanie nr 142997 - Aby biogaz z biogazowni był zdatny do procesu spalania, musi być wcześniej odpowiednio przygotowa...
 • Pytanie nr 142998 - Aby zaobserwować, czy w instalacji solarnej przepływa glikol z odpowiednim natężeniem, montuje si...
 • Pytanie nr 142999 - Na farmie fotowoltaicznej stwierdzono, że panele fotowoltaiczne wytwarzają energię prądu stałego ...
 • Pytanie nr 143000 - W celu sporządzenia oferty wykonania instalacji hydraulicznej należy podać liczbę grzejników w bu...
 • Pytanie nr 143001 - Jednostką zużycia energii elektrycznej jest
 • Pytanie nr 143002 - Podczas konserwacji sprężarki w pompie ciepła stwierdzono jej poprawne działanie. Jest to zapewni...
 • Pytanie nr 143003 - Wykonując prace montażowe pompy ciepła, należy zadbać o staranne połączenia wszystkich jej elemen...
 • Pytanie nr 143004 - Do pomiarów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych średnic rur, zaworów, kształtek służy
 • Pytanie nr 143005 - Na rysunku przedstawiono umowne oznaczenie graficzne zaworu
 • Pytanie nr 143006 - Z przestawionego kosztorysu wynika, że minimalne koszty wykonania POZIOMU "0" i ścian nadziemia w...
 • Pytanie nr 143007 - Aby wykluczyć błędne działanie instalacji solarnej do glikolu dodaje się inhibitory. Mają one na ...
 • Pytanie nr 143008 - Do naprawy pęknięcia na prostym odcinku wymiennika gruntowego poziomego wykonanego z rur polietyl...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ