LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 15881 - Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, aby potwierdzi膰 nawi膮zanie stosunku pracy nale偶y sporz膮dzi膰
 • Pytanie nr 15882 - Jan Kowalski w okresie urlopu podj膮艂 zatrudnienie w firmie zajmuj膮cej si臋 艣wiadczeniem us艂ug remo...
 • Pytanie nr 15883 - Umow臋 zlecenia charakteryzuje
 • Pytanie nr 15884 - Na wydziale produkcyjnym miesi臋czna norma wykonania wynosi 1 760 sztuk bie偶nik贸w. Za uszycie jedn...
 • Pytanie nr 15885 - Na podstawie przedstawionych danych ustal, ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika zatrudnion...
 • Pytanie nr 15886 - Tabela przedstawia fragment listy p艂ac. Kt贸ry element listy p艂ac jest sk艂adnikiem nieobowi膮zkowym...
 • Pytanie nr 15887 - Tabela przedstawia obligatoryjne i fakultatywne potr膮cenia w li艣cie p艂ac. Ile wynosi kwota potr膮c...
 • Pytanie nr 15888 - Instruktor sportowy w ramach umowy o dzie艂o, z przeniesieniem praw autorskich, opracowa艂 specjaln...
 • Pytanie nr 15889 - Za wykonanie dzie艂a ustalono przych贸d og贸艂em w wysoko艣ci 2 500,00 z艂. Koszty uzyskania przychodu ...
 • Pytanie nr 15890 - Pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋 w przedsi臋biorstwie AB otrzyma艂 w miesi膮cu nast臋puj膮ce sk艂...
 • Pytanie nr 15891 - P艂atnicy sk艂adek s膮 zobowi膮zani do zg艂oszenia pracownika do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych...
 • Pytanie nr 15892 - W tabeli przedstawiono wysoko艣膰 sk艂adek na poszczeg贸lne ubezpieczenia i fundusze, wed艂ug stanu pr...
 • Pytanie nr 15893 - Tabela przedstawia wysoko艣膰 sk艂adek na poszczeg贸lne ubezpieczenia obliczone od wynagrodze艅 brutto...
 • Pytanie nr 15894 - Pracownik, kt贸ry nie legitymuje si臋 10-letnim sta偶em pracy i nie jest senatorem ani absolwentem s...
 • Pytanie nr 15895 - Od pierwszego wrze艣nia do trzynastego pa藕dziernika pracownik przebywa艂 na zwolnieniu lekarskim. W...
 • Pytanie nr 15896 - Tabela zawiera informacje niezb臋dne do ustalenia zasi艂ku chorobowego, w rym wynagrodze艅 brutto po...
 • Pytanie nr 15897 - Od wynagrodzenia brutto 2 000,00 z艂 z tytu艂u umowy o prac臋 potr膮cono 274,20 z艂 tytu艂em sk艂adek na...
 • Pytanie nr 15898 - Zaliczka na podatek dochodowy i sk艂adka zdrowotna odliczana od podatku wyniesie
 • Pytanie nr 15899 - Tabela przedstawia wska藕niki ekonomiczne wykorzystywane do ustalania odpisu na Zak艂adowy Fundusz ...
 • Pytanie nr 15900 - W przedsi臋biorstwie ustalono wysoko艣膰 odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych, przypadaj...
 • Pytanie nr 15901 - Podatkami w rozumieniu Ordynacji podatkowej s膮:
 • Pytanie nr 15902 - Ma艂y podatnik to
 • Pytanie nr 15903 - PIT (Personal Income Tax) oznacza podatek od
 • Pytanie nr 15904 - Pomoc de minimis to
 • Pytanie nr 15905 - W jakim terminie nale偶y uregulowa膰 zobowi膮zanie z tytu艂u podatku VAT ustalone w deklaracji VAT-7....
 • Pytanie nr 15906 - Podatek od towar贸w i us艂ug wed艂ug faktury VAT doliczony do faktury nr 1/01/2013 przez sprzedawc臋 ...
 • Pytanie nr 15907 - Tabela przedstawia podatki po艣rednie i bezpo艣rednie. Kt贸re zestawienie zawiera tylko podatki po艣r...
 • Pytanie nr 15908 - Ustal kwot臋 rozliczenia na 30 kwietnia 2013 roku z tytu艂u podatku dochodowego od os贸b fizycznych ...
 • Pytanie nr 15909 - Kt贸ra ze stron jest obowi膮zkowo czynnym podmiotem podatku VAT od momentu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci...
 • Pytanie nr 15910 - Kt贸re kwoty umieszczone w tabeli s膮 podstaw膮 wyliczenia podatku VATu podatnika czynnego?
 • Pytanie nr 15911 - Podatnik podatku od towar贸w i us艂ug, wed艂ug rejestru sprzeda偶y dokona艂 sprzeda偶y opodatkowanej 23...
 • Pytanie nr 15912 - Hurtownia spo偶ywcza przekaza艂a na cele charytatywne komputer o warto艣ci pocz膮tkowej (cena netto z...
 • Pytanie nr 15913 - Anna Nowak, nieprowadz膮ca dzia艂alno艣ci gospodarczej, sprzeda艂a mieszkanie na rzecz os贸b fizycznej...
 • Pytanie nr 15914 - W tabeli scharakteryzowano wybrane deklaracje podatkowe. Podatnik, zatrudniony na podstawie umowy...
 • Pytanie nr 15915 - Zeznanie podatkowe z艂o偶one na formularzu PIT 37 wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi wydatki odlic...
 • Pytanie nr 15916 - Sk艂adka ubezpieczenia rentowego jest op艂acana w celu zabezpieczenia osoby ubezpieczonej w przypad...
 • Pytanie nr 15917 - Sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne, potr膮cane od wynagrodzenia brutto pracownika, zatrudnionego n...
 • Pytanie nr 15918 - Na kt贸rym formularzu nale偶y zg艂osi膰 pracownika zatrudnionego na umow臋 o prac臋?
 • Pytanie nr 15919 - Ile wyniesie sk艂adka w miesi膮cu na Fundusz Pracy (2,45%) od wszystkich ubezpieczonych w przedsi臋b...
 • Pytanie nr 15920 - Ile wyniesie sk艂adka w miesi膮cu na Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych (0,10%) od wszy...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ