LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16011 - Pieni膮dz, kt贸rym regulowane s膮 zobowi膮zania podatkowe, pe艂ni funkcj臋
 • Pytanie nr 16012 - Za zobowi膮zania zaci膮gni臋te przez sp贸艂k臋, odpowiadaj膮 wobec wierzycieli maj膮tkiem osobistym
 • Pytanie nr 16013 - Naliczanie odpis贸w amortyzacyjnych od 艣rodka trwa艂ego zgodnie z metod膮 podatkow膮, rozpoczyna si臋 ...
 • Pytanie nr 16014 - Do rzeczowych aktyw贸w trwa艂ych w przedsi臋biorstwie geodezyjnym zalicza si臋
 • Pytanie nr 16015 - R贸wnowarto艣膰 aktyw贸w wygospodarowanych podczas dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez sp贸艂dz...
 • Pytanie nr 16016 - Kt贸ra operacja gospodarcza spowoduje zmiany tylko w aktywach bilansu jednostki gospodarczej?
 • Pytanie nr 16017 - Jednostka gospodarcza uregulowa艂a zobowi膮zanie wobec dostawcy z zaci膮gni臋tego na ten cel kredytu ...
 • Pytanie nr 16018 - Kt贸re zmiany w sk艂adnikach bilansu i sumie bilansowej spowoduje operacja gospodarcza zaksi臋gowana...
 • Pytanie nr 16019 - Dowodem ksi臋gowym w艂asnym wewn臋trznym jest
 • Pytanie nr 16020 - Rozdzielniki koszt贸w zalicza si臋 do dowod贸w
 • Pytanie nr 16021 - Strona debetowa konta Kredyty bankowe s艂u偶y do ewidencji
 • Pytanie nr 16022 - Odpisy aktualizuj膮ce rozrachunki to konto
 • Pytanie nr 16023 - Przy ksi臋gowaniu zdarze艅 gospodarczych na kontach pozabilansowych obowi膮zuje zasada
 • Pytanie nr 16024 - Przychody ze sprzeda偶y towar贸w, przedsi臋biorstwo hurtowe ujmuje na koncie ksi臋gowym Przychody ze ...
 • Pytanie nr 16025 - Obroty konta ksi臋gowego Amortyzacja w jednostce gospodarczej
 • Pytanie nr 16026 - W celu ustalenia wyniku finansowego netto jednostki gospodarczej na koniec roku obrotowego, obrot...
 • Pytanie nr 16027 - Przedsi臋biorstwo postawi艂o w stan likwidacji urz膮dzenie produkcyjne ca艂kowicie umorzone. Na podst...
 • Pytanie nr 16028 - Saldo debetowe konta Rozliczenie zakupu materia艂贸w
 • Pytanie nr 16029 - W dniu 1.04.2013 r. wystawiono faktur臋 sprzeda偶y Nr 1/04/2013. Zgodnie z wystawion膮 faktur膮 przyc...
 • Pytanie nr 16030 - Zap艂ata kary za nieterminow膮 dostaw臋 stanowi dla jednostki gospodarczej
 • Pytanie nr 16031 - Do koszt贸w finansowych jednostki gospodarczej zalicza si臋
 • Pytanie nr 16032 - Firma wyprodukowa艂a 100 motorynek po koszcie wytworzenia 1 100 z艂 za szt. Sprzeda艂a w ramach zam贸...
 • Pytanie nr 16033 - Kapita艂y w艂asne jednostki gospodarczej wycenia si臋 na dzie艅 bilansowy wed艂ug warto艣ci
 • Pytanie nr 16034 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne naby艂o oprogramowanie komputerowe w cenie zakupu netto 10 000 z艂, po...
 • Pytanie nr 16035 - Na podstawie przedstawionego schematu ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych mo偶na stwierdzi膰, 偶e warto艣膰 bil...
 • Pytanie nr 16036 - Na pocz膮tku roku sp贸艂ka posiada艂a budynek magazynowy o warto艣ci pocz膮tkowej 400 000 z艂 i dotychcz...
 • Pytanie nr 16037 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne prowadzi ewidencj臋 materia艂贸w w magazynie wed艂ug rzeczywistych cen z...
 • Pytanie nr 16038 - Sp贸艂ka zakupi艂a w dniu 1.12.2013 roku akcje o warto艣ci 20 000 z艂 z przeznaczeniem do obrotu, szac...
 • Pytanie nr 16039 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "zap艂acono wekslem w艂asnym za dostaw臋 towaru: suma wekslowa 2 335z艂...
 • Pytanie nr 16040 - Stosowanie zapisu pojedynczego powt贸rzonego przy ewidencji zakupu materia艂贸w u kilku dostawc贸w po...
 • Pytanie nr 16041 - Brak danych nabywcy w wystawionej fakturze sprzeda偶y stanowi b艂膮d
 • Pytanie nr 16042 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "sprzeda偶 wyrob贸w gotowych za got贸wk臋" zaksi臋gowano w jednostce gos...
 • Pytanie nr 16043 - Ujawnione w jednostce gospodarczej r贸偶nice inwentaryzacyjne w zapasach towar贸w ujmuje si臋 w ewide...
 • Pytanie nr 16044 - W tabeli przedstawiono dane dotycz膮ce miesi臋cznych koszt贸w zu偶ycia materia艂贸w poniesionych w prze...
 • Pytanie nr 16045 - Us艂ugi obce to konto koszt贸w wyst臋puj膮ce w uk艂adzie
 • Pytanie nr 16046 - Wynik finansowy brutto Przedsi臋biorstwa Handlowego SIGMA sp. z o.o., obliczony na podstawie sald ...
 • Pytanie nr 16047 - Sp贸艂ka z o.o. wygospodarowa艂a w roku 2013 zysk brutto w wysoko艣ci 800 000 z艂. Suma zaliczkowych w...
 • Pytanie nr 16048 - Dynamika wybranych danych z bilansu przedsi臋biorstwa produkcyjnego w dw贸ch ostatnich latach wskaz...
 • Pytanie nr 16049 - Na podstawie przedstawionych, wybranych danych z bilansu i rachunku zysk贸w i strat oblicz, ile wy...
 • Pytanie nr 16050 - Wzrost wska藕nika struktury kapita艂贸w w艂asnych o 12% oznacza, 偶e
 • Pytanie nr 16051 - Producent w analizowanym okresie wyprodukowa艂 200 sztuk wyrob贸w gotowych i 100 sztuk produkcji ni...
 • Pytanie nr 16052 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne wytwarza opakowania w dw贸ch rozmiarach. W celu ustalenia jednostkowe...
 • Pytanie nr 16053 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym wyprodukowano i przyj臋to do magazynu 20 wyrob贸w gotowych po plan...
 • Pytanie nr 16054 - Wska偶 warto艣膰 nale偶nego podatku od towar贸w i us艂ug, je偶eli warto艣膰 sprzeda偶y netto towar贸w wynosi...
 • Pytanie nr 16055 - Pracownik produkcji jest wynagradzany wg systemu akordowego prostego z premi膮. Za wykonany elemen...
 • Pytanie nr 16056 - W zwi膮zku z odej艣ciem na emerytur臋 ksi臋gowej, w艂a艣ciciel biura rachunkowego zaproponowa艂 obj臋cie ...
 • Pytanie nr 16057 - Przedsi臋biorca zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci mo偶e przechowywa膰 na informatycznych no艣nikach da...
 • Pytanie nr 16058 - Wykonywanie prac biurowych powoduje zagro偶enie dla 艣rodowiska naturalnego poprzez
 • Pytanie nr 16059 - W艂a艣ciciel biura rachunkowego planuje zakup nowego wyposa偶enia do pomieszczenia biurowego o powie...
 • Pytanie nr 16060 - W przypadku stwierdzenia u wsp贸艂pracownika objaw贸w zawa艂u serca w oczekiwaniu na lekarza nale偶y u...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ