LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA A30 - PAŹDZIERNIK 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16241 - Procesami wyboru dostawców oraz zarządzania zapasami z uwzględnieniem ograniczeń rynkowych zajmuj...
 • Pytanie nr 16242 - System planowania potrzeb materiałowych to
 • Pytanie nr 16243 - Działania pozwalające na wykorzystanie odpadów w całości lub w części, prowadzące do odzyskania z...
 • Pytanie nr 16244 - Zgodnie z zasadą Pareto, grupa A obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu w stosun...
 • Pytanie nr 16245 - Dokumentami stosowanymi w gospodarce magazynowej są
 • Pytanie nr 16246 - Dokument, na którym ujmowane jest przekazanie materiałów do produkcji, to
 • Pytanie nr 16247 - Podstawową zasadą zarządzania zapasami jest
 • Pytanie nr 16248 - Małe wielkości zamówień i częste dostawy materiałów do produkcji powodują
 • Pytanie nr 16249 - System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapa...
 • Pytanie nr 16250 - Wymiar palety EUR wynosi
 • Pytanie nr 16251 - Metoda, w której zapasy najkrócej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności, to
 • Pytanie nr 16252 - Przedstawiony znak umieszczany na opakowaniach informuje o przewozie
 • Pytanie nr 16253 - Globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania ...
 • Pytanie nr 16254 - Zakład otrzymał zamówienie na 100 szt. wyrobu X. Jakie jest zapotrzebowanie na elementy montażowe...
 • Pytanie nr 16255 - Kanał dystrybucji, w którym uczestnicy nie związani stałymi umowami działają na różnych szczeblac...
 • Pytanie nr 16256 - Ile maksymalnie sztuk pudełek kartonowych o wymiarach 100 x 100 x 200 mm można umieścić pionowo, ...
 • Pytanie nr 16257 - Metoda wolnych miejsc składowania polega na
 • Pytanie nr 16258 - Wózek widłowy czołowy z przeciwwagą wymaga przejścia o szerokości
 • Pytanie nr 16259 - Ręczne podnoszenie i przenoszenie ładunków przy stałej pracy dla kobiet wynosi
 • Pytanie nr 16260 - Jakiej maksymalnej wielkości rezerwacji możemy dokonać przy następujących możliwych stanach skład...
 • Pytanie nr 16261 - Na 20 dostaw materiałów do przedsiębiorstwa 4 były niekompletne i 1 dostawa była nieterminowa. Ws...
 • Pytanie nr 16262 - Pierwsze trzy cyfry w kodzie EAN-13 oznaczają
 • Pytanie nr 16263 - Graficzną prezentacją ilustrującą klasyfikację ABC jest
 • Pytanie nr 16264 - Sposobem likwidacji luki czasowej występującej w dystrybucji jest
 • Pytanie nr 16265 - W strukturze zapasów wyróżniamy zapasy
 • Pytanie nr 16266 - Rysunek przedstawia wózek
 • Pytanie nr 16267 - Progresywny wzrost trendu popytu polega na
 • Pytanie nr 16268 - Przełożenie ładunku do samochodu o mniejszym tonażu to
 • Pytanie nr 16269 - Czas między pojawieniem się potrzeby dopełnienia zapasu a chwilą udostępnienia go do użycia to
 • Pytanie nr 16270 - Jednostką wskaźnika rotacji zapasu są
 • Pytanie nr 16271 - Umieszczenie strefy przyjęć i wydań przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania charak...
 • Pytanie nr 16272 - Urządzeniami umożliwiającymi składowanie asortymentów z zachowaniem określonej odległości od podł...
 • Pytanie nr 16273 - Do regałów, których elementy konstrukcyjne przystosowane są do charakterystycznych cech składowan...
 • Pytanie nr 16274 - Przestrzeń magazynowa jest najlepiej zagospodarowana w sytuacji, w której długość strefy składowa...
 • Pytanie nr 16275 - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem
 • Pytanie nr 16276 - Automatyczna identyfikacja towarów odbywa się z wykorzystaniem technologii
 • Pytanie nr 16277 - Optymalnym sposobem przesyłania informacji w obrocie towarowym pomiędzy: producentem, centrum dys...
 • Pytanie nr 16278 - Systemem informatycznym automatyzującym i wspomagającym procesy zarządzania relacjami z klientem ...
 • Pytanie nr 16279 - Obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiający przeładunek jednoste...
 • Pytanie nr 16280 - Integracja w łańcuchu dostaw polega na

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ