LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 108 - Na rysunku procesor oznaczony jest numerem
 • Pytanie nr 109 - Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem
 • Pytanie nr 110 - Rysunek przedstawia pamięć
 • Pytanie nr 111 - W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego num...
 • Pytanie nr 112 - W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
 • Pytanie nr 113 - Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi
 • Pytanie nr 114 - Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = "To jest tylko test" zostanie wykonane w języku...
 • Pytanie nr 115 - Destruktor w języku C++ to metoda
 • Pytanie nr 116 - Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
 • Pytanie nr 117 - Instrukcję case t of ... w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić var t:integer;...
 • Pytanie nr 118 - Złącze AGP służy do podłączenia
 • Pytanie nr 119 - Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat fu...
 • Pytanie nr 120 - Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygna...
 • Pytanie nr 121 - Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest
 • Pytanie nr 122 - Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
 • Pytanie nr 123 - Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową sz...
 • Pytanie nr 124 - Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?
 • Pytanie nr 125 - Klaster komputerowy to
 • Pytanie nr 126 - Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepusto...
 • Pytanie nr 127 - Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?
 • Pytanie nr 128 - Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą
 • Pytanie nr 129 - Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?
 • Pytanie nr 130 - Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48?
 • Pytanie nr 131 - Jaki algorytm przedstawiono poniżej?
 • Pytanie nr 132 - Funkcja test wyznacza int test(char s[]) { int i; for (i=0; s[i]>0;i++); return...
 • Pytanie nr 133 - Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje ...
 • Pytanie nr 134 - Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elem...
 • Pytanie nr 135 - Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy
 • Pytanie nr 136 - W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że
 • Pytanie nr 137 - Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i...
 • Pytanie nr 138 - Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 z...
 • Pytanie nr 139 - Zapoznaj się z poniższym opisem i odpowiedz, dlaczego użytkownik komputera nie może zapisać danyc...
 • Pytanie nr 140 - Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześni...
 • Pytanie nr 141 - Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, ...
 • Pytanie nr 142 - Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostę...
 • Pytanie nr 143 - Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetl...
 • Pytanie nr 144 - Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania upra...
 • Pytanie nr 145 - Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce
 • Pytanie nr 146 - W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux należy wykorzystać protokó...
 • Pytanie nr 147 - Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?
 • Pytanie nr 148 - Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama intern...
 • Pytanie nr 149 - Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że
 • Pytanie nr 150 - Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizowa...
 • Pytanie nr 151 - Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać
 • Pytanie nr 152 - W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić
 • Pytanie nr 153 - Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony od...
 • Pytanie nr 154 - Według ustawodawcy (stan prawny na dzień 31 października 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jes...
 • Pytanie nr 155 - Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych ene...
 • Pytanie nr 156 - W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi u osoby porażonej prądem...
 • Pytanie nr 157 - W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ