LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 6691 - Korzystaj膮c z zamieszczonego diagramu okre艣l, kt贸ry z organizm贸w wykazuje najwi臋ksz膮 zdolno艣膰 prz...
 • Pytanie nr 6692 - Rysunek przedstawia klasyczn膮 ilustracj臋 prawa Liebiga. W tym przypadku pierwiastkiem limituj膮cym...
 • Pytanie nr 6693 - Jak nazywaj膮 si臋 organizmy heterotroficzne rozk艂adaj膮ce martw膮 materi臋 organiczn膮 na zwi膮zki nieo...
 • Pytanie nr 6694 - Cz臋艣膰 ekosystemu, obejmuj膮c膮 wszystkie 偶ywe organizmy, nazywamy
 • Pytanie nr 6695 - Jak膮 zale偶no艣膰 mi臋dzygatunkow膮 opisuje poni偶szy przyk艂ad? "Na muszlach pustelnik贸w 偶yj膮 przytwier...
 • Pytanie nr 6696 - Jak膮 warto艣膰 ma rz臋dna terenu rzeki na za艂膮czonym przekroju poprzecznym?
 • Pytanie nr 6697 - Jaki kierunek wiatru zaznaczono strza艂k膮 na mapie?
 • Pytanie nr 6698 - Rysunek przedstawia warunki panuj膮ce w wodzie jeziornej w okresie
 • Pytanie nr 6699 - Uszereguj rodzaje w贸d podziemnych, poczynaj膮c od w贸d po艂o偶onych najp艂ycej do w贸d po艂o偶onych najg艂...
 • Pytanie nr 6700 - Kt贸ry z podanych opis贸w charakteryzuje g贸rny bieg rzeki?
 • Pytanie nr 6701 - Do czynnik贸w biotycznych niekorzystnie wp艂ywaj膮cych na stan zdrowotny las贸w zalicza si臋
 • Pytanie nr 6702 - Eutrofizacja polega na wzbogaceniu wody w substancje od偶ywcze, kt贸rymi s膮 g艂贸wnie
 • Pytanie nr 6703 - Naturalnym czynnikiem wp艂ywaj膮cym na zakwaszenie gleb jest
 • Pytanie nr 6704 - W wyniku dzia艂alno艣ci g贸rnictwa dochodzi cz臋sto do ca艂kowitego i nieodwracalnego zniszczenia powi...
 • Pytanie nr 6705 - Negatywnym skutkiem regulacji rzek jest
 • Pytanie nr 6706 - Inspekcja Ochrony 艢rodowiska jest instytucj膮 o charakterze
 • Pytanie nr 6707 - Celem Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska jest
 • Pytanie nr 6708 - Jednym z etap贸w rekultywacji sk艂adowisk odpad贸w komunalnych jest przykrycie sk艂adowiska warstw膮 g...
 • Pytanie nr 6709 - Najkorzystniejszym sposobem na zagospodarowanie biogazu powstaj膮cego w procesie oczyszczania 艣cie...
 • Pytanie nr 6710 - Zgodnie z zamieszczonym fragmentem Ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
 • Pytanie nr 6711 - Zgodnie z Ustaw膮 o ochronie przyrody obszar wyr贸偶niaj膮cy si臋 szczeg贸lnymi warto艣ciami przyrodnicz...
 • Pytanie nr 6712 - Zgodnie z Ustaw膮 o odpadach zakazane jest odzyskiwanie zu偶ytych
 • Pytanie nr 6713 - Kt贸re z wymienionych substancji oznaczone w pr贸bce 艣ciek贸w przekraczaj膮 dopuszczalne warto艣ci st臋...
 • Pytanie nr 6714 - Na podstawie zawartych w tabeli wynik贸w bada艅 wody podziemnej, okre艣l klas臋 czysto艣ci tej wody.
 • Pytanie nr 6715 - Nat臋偶enie ha艂asu emitowanego przez urz膮dzenia zamontowane w przepompowni 艣ciek贸w wynosi 95 dB, Po...
 • Pytanie nr 6716 - Zawarto艣膰 rt臋ci w komunalnych osadach 艣ciekowych wynosi 16 mg rt臋ci w przeliczeniu na 1 kg suchej...
 • Pytanie nr 6717 - Wykres przedstawia zale偶no艣膰 30-minutowego st臋偶enia SO2 w warstwie przyziemnej powietrza od wysok...
 • Pytanie nr 6718 - Dla gazu sk艂adowiskowego wymagany jest monitoring
 • Pytanie nr 6719 - W ramach monitoringu zagro偶e艅 ekosystem贸w le艣nych s膮 rozk艂adane na terenie las贸w pu艂apki feromono...
 • Pytanie nr 6720 - Rysunek przedstawia kolejne etapy dzia艂alno艣ci rzek wp艂ywaj膮ce na powstawanie
 • Pytanie nr 6721 - Zamieszczony w ramce opis dzia艂alno艣ci wody dotyczy powstawania
 • Pytanie nr 6722 - Na terenach obj臋tych eksploatacj膮 g贸rnicz膮 surowc贸w plastycznych powstaj膮
 • Pytanie nr 6723 - Efektem sk艂adowania zb臋dnego urobku, g艂贸wnie ska艂y p艂onnej towarzysz膮cej w臋glowi, jest
 • Pytanie nr 6724 - Kt贸re urz膮dzenie nale偶y zastosowa膰 do rejestracji czasu trwania i nat臋偶enia opadu atmosferycznego...
 • Pytanie nr 6725 - Przyst臋puj膮c do wykonania bada艅 terenowych wody podziemnej pobieranej z otworu studziennego, w pi...
 • Pytanie nr 6726 - Drugiego kwietnia wodomierz wskazywa艂 12,2 m3 pobranej wody. Warto艣膰 ta wyra偶ona w dm3 wynosi
 • Pytanie nr 6727 - Powietrze zawiera 20,95% tlenu. Warto艣膰 ta wyra偶ona w ppm wynosi
 • Pytanie nr 6728 - St臋偶enie zawiesin og贸lnych w badanej pr贸bce 艣ciek贸w wynosi 500 mg/m3. Warto艣膰 ta odpowiada st臋偶en...
 • Pytanie nr 6729 - Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej wzd艂u偶 linii kolejowej przeprowad...
 • Pytanie nr 6730 - Tabela przedstawia wyniki bada艅 wska藕nik贸w wody pobranej z czterech k膮pielisk. Z oceny warto艣ci p...
 • Pytanie nr 6731 - Diagram przedstawia warto艣ci st臋偶e艅 tlenku siarki (IV) zarejestrowane na terenie zabudowy jednoro...
 • Pytanie nr 6732 - Polski Zwi膮zek W臋dkarski planuje zarybi膰 rzek臋 pstr膮gami nale偶膮cymi do rodziny ryb 艂ososiowatych....
 • Pytanie nr 6733 - Pracownik wchodz膮cy do studzienki rewizyjnej w celu pomiaru wyp艂ywaj膮cej wody powinien by膰 wyposa...
 • Pytanie nr 6734 - Z uwagi na bezpiecze艅stwo pracownik贸w wymaga si臋 aby co najmniej dwie osoby uczestniczy艂y w pobie...
 • Pytanie nr 6735 - Pracownikowi, w trakcie wykonywania prac w wykopie w gruncie sypkim przy niskim poziomie wody gru...
 • Pytanie nr 6736 - W laboratorium chemicznym obowi膮zuje zakaz odparowywania cieczy 艂atwopalnych
 • Pytanie nr 6737 - Piktogramy przedstawione na rysunku, kt贸re znajduj膮 si臋 na opakowaniu 33% kwasu solnego, ostrzega...
 • Pytanie nr 6738 - Kt贸ry z przedstawionych znak贸w informuje o nakazie stosowania ochrony g艂owy?
 • Pytanie nr 6739 - W zak艂adzie przemys艂owym z amoniakaln膮 instalacj膮 ch艂odnicz膮 nast膮pi艂o rozszczelnienie zaworu odc...
 • Pytanie nr 6740 - Z uszkodzonej cysterny wyciek艂 na powierzchni臋 asfaltowej drogi ci臋偶ki olej opa艂owy. Kt贸ra z meto...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ