LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 17021 - Głównym celem metody MRP I (Materiał Reąuirement Planning) jest
 • Pytanie nr 17022 - W jakim magazynie składowany będzie materiał sypki (kruszywo o różnej granulacji) używany do prod...
 • Pytanie nr 17023 - W zakładzie produkcyjnym wytwarzającym napoje, surowce na linię produkcyjną ze zbiorników magazyn...
 • Pytanie nr 17024 - Pobieranie materiałów z magazynu głównego na potrzeby produkcji jest wykonywane na podstawie doku...
 • Pytanie nr 17025 - Utrzymywanie nadmiernego zapasu w magazynie zakładu produkcyjnego może spowodować
 • Pytanie nr 17026 - Zapas powstający w wyniku regularnego powtarzania cyklu, to zapas
 • Pytanie nr 17027 - Cykl życia produktu to cztery kolejne fazy:
 • Pytanie nr 17028 - Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 4 zł/m2. Oblicz, ile wyniesie koszt utrzyman...
 • Pytanie nr 17029 - Podczas wymiany uszkodzonego elementu regału magazynowego, w magazynie wysokiego składowania, nal...
 • Pytanie nr 17030 - Na podstawie którego dokumentu odbywa się przesunięcie materiałów pomiędzy magazynami?
 • Pytanie nr 17031 - Masa pojedynczych jednostek układanych ręcznie przez jednego pracownika, przy pracy stałej, nie p...
 • Pytanie nr 17032 - Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez sporządzenie dokumentu
 • Pytanie nr 17033 - Chłodnie w magazynach podzielone są na komory o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności. K...
 • Pytanie nr 17034 - Do odpowiedzialności kierownika magazynu, między innymi, należy
 • Pytanie nr 17035 - Odpady dzieli się na
 • Pytanie nr 17036 - Dystrybucja, w której oferowane przez producentów i pośredników towary należą do grupy konsumpcyj...
 • Pytanie nr 17037 - Strategia oparta na założeniach takich jak: zero błędów, zero zapasów, częste i małe dostawy, kró...
 • Pytanie nr 17038 - Najbardziej dokładną metodą obliczenia średniego zapasu w centrum dystrybucji jest metoda, uwzglę...
 • Pytanie nr 17039 - Ile jednostek paletowych można załadować w ciągu pięciu dni, jeżeli magazyn pracuje na trzy zmian...
 • Pytanie nr 17040 - Wykorzystanie powierzchni ładownej palety, przez opakowania transportowe o dnie prostokątnym, pow...
 • Pytanie nr 17041 - Opakowania, ze względu na przeznaczenie, dzieli się na:
 • Pytanie nr 17042 - Magazyny logistyczne, według kryterium lokalizacji, dzieli się na magazyny:
 • Pytanie nr 17043 - Podstawowymi fazami procesu magazynowania są
 • Pytanie nr 17044 - System informatyczny wspierający zarządzanie magazynami zarówno w sensie stanów magazynowych, lok...
 • Pytanie nr 17045 - Proces polegający na odzyskaniu z odpadów, substancji lub materiałów i ich ponowny m wy korzystan...
 • Pytanie nr 17046 - Cechą międzynarodowego logistycznego centrum dystrybucji nie jest
 • Pytanie nr 17047 - Zasada, zgodnie z którą ostatnie stanowisko otrzymuje harmonogram dostaw gotowych wyrobów do odbi...
 • Pytanie nr 17048 - Spis inwentaryzacyjny dokonywany jest co najmniej raz w roku na podstawie spisu
 • Pytanie nr 17049 - Pojazd poruszający się na karnecie TIR wyruszający z jednego państwa, jest - w myśl konwencji TIR...
 • Pytanie nr 17050 - Specyfikację marszruty produkcyjnej można przedstawić za pomocą
 • Pytanie nr 17051 - Który z wymienionych elementów nie współpracuje z elektronicznym systemem oprogramowania umożliwi...
 • Pytanie nr 17052 - Gospodarkę opakowaniami (a także ich odpadami) w krajach Unii Europejskiej porządkuje Dyrektywa R...
 • Pytanie nr 17053 - W strukturze numeracji stosowanej w Systemie GS 1, numer SSCC składa się z:
 • Pytanie nr 17054 - Ile należy zapłacić firmie transportowej TRANS za przewóz 24 palet na trasie 180 km?
 • Pytanie nr 17055 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 17056 - Umieszczenie zapasów w magazynie polegające na tym, że towary, które pobiera się często umieszcza...
 • Pytanie nr 17057 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, ile wyniesie średni koszt przypadający na jedną jed...
 • Pytanie nr 17058 - Międzynarodowy list przewozowy CMR jest jednoznaczny z zawarciem umowy na przewóz towarów w trans...
 • Pytanie nr 17059 - Zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi obejmuje trzy podstawowe fazy - sfery działalnośc...
 • Pytanie nr 17060 - Regionalne centra logistyczne mają zasięg oddziaływania

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ