LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1859 - Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się
 • Pytanie nr 1860 - Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest
 • Pytanie nr 1861 - Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika
 • Pytanie nr 1862 - Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to
 • Pytanie nr 1863 - Jak nazywa się przedstawiony na rysunku dokument regulujący rozliczenie bezgotówkowe?
 • Pytanie nr 1864 - Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 5 0...
 • Pytanie nr 1865 - Najstarsza forma handlu, której istotą jest wymiana towaru na inny towar to
 • Pytanie nr 1866 - Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny danego dobra powoduje, że:
 • Pytanie nr 1867 - Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11 000 zł. Podatek VAT o...
 • Pytanie nr 1868 - Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów podatkowych,...
 • Pytanie nr 1869 - Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodar...
 • Pytanie nr 1870 - Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczy...
 • Pytanie nr 1871 - W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie o podanej treści. Wymagania stawiane przez firmę spełnia...
 • Pytanie nr 1872 - Na jaką kwotę w zł hotel wystawi fakturę firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowni...
 • Pytanie nr 1873 - Jaka kwota wynagrodzenia brutto w zł została naliczona pracownikowi za miesiąc pracy, zatrudnione...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ