LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19201 - Nakaz rozbi贸rki obiektu budowlanego, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow臋, wydany prz...
 • Pytanie nr 19202 - Aktem administracyjnym jest
 • Pytanie nr 19203 - Organem terenowej administracji rz膮dowej jest
 • Pytanie nr 19204 - Organem samorz膮du wojew贸dztwa jest
 • Pytanie nr 19205 - Starosta jest przewodnicz膮cym
 • Pytanie nr 19206 - Do w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶y
 • Pytanie nr 19207 - Do powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y nale偶y
 • Pytanie nr 19208 - Aktem administracyjnym zewn臋trznym jest
 • Pytanie nr 19209 - W rozporz膮dzeniu nie zamieszcza si臋
 • Pytanie nr 19210 - W wojew贸dzkim dzienniku urz臋dowym og艂asza si臋
 • Pytanie nr 19211 - Inkorporacja oznacza
 • Pytanie nr 19212 - Wed艂ug tr贸j elementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu cywilnego za...
 • Pytanie nr 19213 - Norma prawna to
 • Pytanie nr 19214 - Pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych posiada
 • Pytanie nr 19215 - Ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych ma
 • Pytanie nr 19216 - Osob膮 prawn膮 jest
 • Pytanie nr 19217 - Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia charakteryzuje si臋 tym, 偶e
 • Pytanie nr 19218 - Bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy reguluj膮ce zawarcie i rozwi膮zanie umowy o prac臋 zawiera
 • Pytanie nr 19219 - Umowa o prac臋, kt贸ra nie okre艣la w jakikolwiek spos贸b terminu rozwi膮zania umowy, to umowa
 • Pytanie nr 19220 - Pracownikowi wychowuj膮cemu troje dzieci w wieku 5, 12 i 17 lat przys艂uguje w ci膮gu roku kalendarz...
 • Pytanie nr 19221 - 呕膮danie strony nie jest warunkiem wszcz臋cia post臋powania w sprawie
 • Pytanie nr 19222 - Prawo udzia艂u w post臋powaniu administracyjnym na prawach strony s艂u偶y
 • Pytanie nr 19223 - Decyzja zosta艂a dor臋czona stronie 1 sierpnia 2013 r. Opieraj膮c si臋 na przedstawionych przepisach ...
 • Pytanie nr 19224 - Gdy w sprawie wymagane s膮 wiadomo艣ci specjalne, organ administracji publicznej mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o...
 • Pytanie nr 19225 - Ugoda w tocz膮cym si臋 post臋powaniu administracyjnym mo偶e by膰 zawarta
 • Pytanie nr 19226 - W przestawionym wezwaniu brakuje m.in. wymaganego przez przepisy Kodeksu post臋powania administrac...
 • Pytanie nr 19227 - Organ administracji zawiesza post臋powanie administracyjne w formie
 • Pytanie nr 19228 - Zgodnie z Kodeksem post臋powania administracyjnego, skre艣le艅 i poprawek w protokole dokonuje si臋
 • Pytanie nr 19229 - W sprawie zako艅czonej decyzj膮 ostateczn膮, kt贸ra zosta艂a skierowana do osoby nieb臋d膮cej stron膮 w s...
 • Pytanie nr 19230 - Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowi膮zk贸w o charakterze pieni臋偶nym je...
 • Pytanie nr 19231 - 艢rodkiem egzekucji obowi膮zk贸w o charakterze niepieni臋偶nym jest
 • Pytanie nr 19232 - Kontrola dzia艂alno艣ci administracji publicznej przez s膮dy administracyjne obejmuje orzekanie w sp...
 • Pytanie nr 19233 - W post臋powaniu w sprawie skarg i wniosk贸w organ w艂a艣ciwy do za艂atwienia skargi powinien j膮 za艂atw...
 • Pytanie nr 19234 - Odpowiedzialno艣膰 konstytucyjn膮 przed Trybuna艂em Stanu ponosi
 • Pytanie nr 19235 - Naczelnym organem kontroli pa艅stwowej jest
 • Pytanie nr 19236 - Wydawanie opinii o przedk艂adanych projektach uchwa艂 bud偶etowych jednostek samorz膮du terytorialneg...
 • Pytanie nr 19237 - Dochodami bud偶etu pa艅stwa s膮
 • Pytanie nr 19238 - 殴r贸d艂ami dochod贸w w艂asnych powiatu s膮
 • Pytanie nr 19239 - Uzasadnienie jest koniecznym sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 19240 - W decyzji administracyjnej organ administracji powinien zawrze膰

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ