LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19361 - Minimalna temperatura dobowa występuje
 • Pytanie nr 19362 - Która z wymienionych roślin uprawnych ma najwyższe wymagania cieplne w okresie tworzenia się orga...
 • Pytanie nr 19363 - Gleby o zakresie pH 6,6 - 7,0 to gleby o odczynie
 • Pytanie nr 19364 - Kukurydzę na ziarno odmian, które wymagają sumy temperatur efektywnych na poziomie powyżej 1600°C...
 • Pytanie nr 19365 - Na glebach kompleksu żytniego słabego można uprawiać
 • Pytanie nr 19366 - Gleby należące do V klasy bonitacyjnej nadają się do uprawy
 • Pytanie nr 19367 - Nawozem azotowym fizjologicznie zasadowym jest
 • Pytanie nr 19368 - Oblicz ilość saletry amonowej, jaką należy zakupić do nawożenia 10 ha pszenicy ozimej, jeżeli wym...
 • Pytanie nr 19369 - Do nawożenia wapniowego na gleby ciężkie najlepiej zastosować
 • Pytanie nr 19370 - Oblicz zdolność kiełkowania nasion rzepaku w doświadczeniu, gdzie w 4 powtórzeniach liczba nasion...
 • Pytanie nr 19371 - Oblicz wartość użytkową nasion jęczmienia o czystości 95% i zdolności kiełkowania 99%.
 • Pytanie nr 19372 - Pojawienie się na roślinach pszenicy białych, podobnych do waty skupień grzybni głównie na powier...
 • Pytanie nr 19373 - Pojawienie się na roślinach rzepaku jasno- lub ciemnobrunatnych plam na liściach, o ciemnobrunatn...
 • Pytanie nr 19374 - Pojawienie się na roślinach buraków liści powyginanych, skędzierzawionych, z nieregularnymi plama...
 • Pytanie nr 19375 - Chrząszcz podłużnie owalny (do 2,5 mm) koloru czarnego, mieniący się na zielono i niebiesko, uszk...
 • Pytanie nr 19376 - Pojawienie się w połowie sierpnia w łanie kukurydzy roślin obłamanych, z widocznymi na łodygach i...
 • Pytanie nr 19377 - Przedstawiony na rysunku chwast to
 • Pytanie nr 19378 - Przedstawiony na rysunku chwast to
 • Pytanie nr 19379 - Przedstawiony na rysunku chwast to
 • Pytanie nr 19380 - Najczęściej pojawiający się chwast w uprawie okopowych to
 • Pytanie nr 19381 - Do chwastów jednoliściennych należy
 • Pytanie nr 19382 - Według zaleceń Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozy naturalne w postaci stałej i płynnej powi...
 • Pytanie nr 19383 - Według zaleceń Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej dawka nawozu naturalnego zastosowana w ciągu rok...
 • Pytanie nr 19384 - Na rysunku znakiem X oznaczono staw
 • Pytanie nr 19385 - Trawienie chemiczne w żołądku przeżuwaczy odbywa się głównie
 • Pytanie nr 19386 - Za koordynowanie ruchów zwierzęcia odpowiedzialne są ośrodki nerwowe znajdujące się
 • Pytanie nr 19387 - Przedstawiona na zdjęciu krowa jest w typie użytkowym
 • Pytanie nr 19388 - Zdjęcie przedstawia kury i koguta rasy
 • Pytanie nr 19389 - Zdjęcie przedstawia owcę rasy
 • Pytanie nr 19390 - Do pasz objętościowych suchych należy
 • Pytanie nr 19391 - Zastosowanie folii do owijania balotów z podsuszonej zielonki ma na celu przede wszystkim
 • Pytanie nr 19392 - Żywienie bydła wg systemu TMR polega na karmieniu
 • Pytanie nr 19393 - Płyta gnojowa według zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej powinna mieć pojemność wystarczającą...
 • Pytanie nr 19394 - Wychudzenie, zmniejszenie apetytu, biegunka, spadek mleczności, nastroszenie sierści, obrzęki na ...
 • Pytanie nr 19395 - Kaszel, płytki oddech, kichanie, zapadnięte boki, niskie przyrosty u prosiąt utrzymywanych w zimn...
 • Pytanie nr 19396 - Spadek masy ciała oraz asymetryczne porażenie kończyn (pozycja szpagatu) i objawy ogólnego wynisz...
 • Pytanie nr 19397 - Na przedstawionym schemacie opryskiwacza polowego znakiem X oznaczono 1
 • Pytanie nr 19398 - Lemiesz w korpusie pługa, zamieszczonego na rysunku, oznaczony jest numerem
 • Pytanie nr 19399 - Przyczepa rolnicza, zgodnie ze schematem, posiada mechanizm skrętu
 • Pytanie nr 19400 - Do przewozu zbóż wymienionymi środkami transportu największej mocy ciągnika wymaga przyczepa typu...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ