LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - WRZESIEŃ 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20471 - Sytuacja, w której dostarczony towar do magazynu jest od razu przeładowany i wysłany dalej do odb...
 • Pytanie nr 20472 - Strategia polegająca na planowaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozowanego popy...
 • Pytanie nr 20473 - Koszt wyprodukowania jednego kalkulatora wynosi 20 zł. Producent narzuca marżę 25%. Centrum dystr...
 • Pytanie nr 20474 - Dziennie produkuje się 2000 sztuk odkurzaczy. Wszystkie części są dostarczane z magazynu centraln...
 • Pytanie nr 20475 - Wydawanie poleceń pracownikowi na kilka godzin produkcyjnych w ciągu jednej zmiany roboczej związ...
 • Pytanie nr 20476 - Jednostki ładunkowe paletowe, niejednorodne, składające się z różnych asortymentów towarowych, w ...
 • Pytanie nr 20477 - Które przedsiębiorstwo transportowe powinno wybrać centrum dystrybucyjne do dystrybucji ładunku n...
 • Pytanie nr 20478 - W czasie procesów produkcji niezbędne jest utrzymywanie określonej przepisami dla danego zakładu ...
 • Pytanie nr 20479 - Jak nazywa się układ technologiczny magazynu, w którym strefa przyjęcia jest z tej samej strony c...
 • Pytanie nr 20480 - Dokument wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa to
 • Pytanie nr 20481 - Do wyprodukowania jednej lampki nocnej potrzebne są zgodnie ze strukturą wyrobu gotowego: po 1 sz...
 • Pytanie nr 20482 - Jaki jest miernik niezawodności dostaw, jeżeli na 25 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsię...
 • Pytanie nr 20483 - Jaki jest stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita zdolność...
 • Pytanie nr 20484 - Na etykiecie produktu znajduje się logo firmy i jej nazwa, wielkość jednostki zapakowanej, znak b...
 • Pytanie nr 20485 - W ciągu godziny przyzakładowa oczyszczalnia ścieków jest w stanie oczyścić z zanieczyszczeń popro...
 • Pytanie nr 20486 - Z magazynu głównego do magazynu handlowego należy przewieźć 40 paczek styropianu o wymiarach 100'...
 • Pytanie nr 20487 - Średni zapas batoników w sklepie wynosi 600 sztuk, a tygodniowa sprzedaż jest równa 1800 sztuk. W...
 • Pytanie nr 20488 - Części do montażu ciągłego komputerów dostarczane są na Imię produkcyjną potokową najczęściej za ...
 • Pytanie nr 20489 - Identyfikacja towarów z wykorzystaniem fal radiowych jest podstawą działania systemu
 • Pytanie nr 20490 - Wyprodukowanie 3 500 000 sztuk żarówek typu LED to rodzaj produkcji
 • Pytanie nr 20491 - Produkty głęboko mrożone takie jak lody, ryby należy przechowywać w temperaturze
 • Pytanie nr 20492 - Koszt składowania jednej palety wynosi 1 zł/dobę, koszt rozładunku - 5 zł/paletę, a załadunku - 6...
 • Pytanie nr 20493 - Wózek widłowy z ładunkiem i bez ładunku w ciągu 50 s pokonuje średnio 100 m. Dla wybranego cyklu ...
 • Pytanie nr 20494 - Który z dokumentów obrotu magazynowego potwierdza wydanie towaru na zewnątrz przedsiębiorstwa?
 • Pytanie nr 20495 - Podstawowym dokumentem rejestrującym wykonanie wyrobów powstałych w procesie produkcji jest
 • Pytanie nr 20496 - Metodą polegającą na planowaniu zasobów dystrybucji jest
 • Pytanie nr 20497 - Ile maksymalnie opakowań o wymiarach 30'20'15 cm zmieści się w kartonie zbiorczym o wymiarach 60'...
 • Pytanie nr 20498 - Które regały magazynowe wymuszają stosowanie zasady LEFO?
 • Pytanie nr 20499 - Towary wolno rotujące w magazynie układa się
 • Pytanie nr 20500 - W magazynach w celu przesyłania różnych dokumentów w wersji elektronicznej, zamiast ręcznego ich ...
 • Pytanie nr 20501 - W pełni zautomatyzowanym magazynie wysokiego składowania ładunki umieszcza się na regałach za pom...
 • Pytanie nr 20502 - Który z systemów jest wykorzystywany podczas zarządzania łańcuchem dostaw?
 • Pytanie nr 20503 - Koszty przestojów w produkcji, utraty klienta w wyniku braku realizacji niepełnego zamówienia, aw...
 • Pytanie nr 20504 - Skompletowanie 30 palet po 100 kartonów na palecie i koszcie ułożenia 0,20 zł/karton wynosi
 • Pytanie nr 20505 - W magazynie obsługiwanym za pomocą wózków podnośnikowych materiały zamawiane w największych ilośc...
 • Pytanie nr 20506 - W międzynarodowym liście przewozowym odbiorcę w języku angielskim zapisuje się jako
 • Pytanie nr 20507 - Wybór środka transportu, ubezpieczenie ładunku, sporządzenie dokumentów przewozowych to w procesi...
 • Pytanie nr 20508 - W kodzie kreskowym EAN-13 pierwsze trzy cyfry
 • Pytanie nr 20509 - Do skanowania kodów kreskowych w procesach dystrybucji towarów używa się
 • Pytanie nr 20510 - Zaopatrzenie produkcji charakteryzujące się częstymi i małymi dostawami, eliminowaniem zapasów, k...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ