LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21831 - Przedstawiony dow贸d ksi臋gowy jest podstaw膮
 • Pytanie nr 21832 - Uj臋cie zdarze艅 gospodarczych i rezultat贸w dzia艂alno艣ci w okre艣lonych przedzia艂ach czasowych wynik...
 • Pytanie nr 21833 - Sp贸艂dzielcze prawo do lokalu u偶ytkowego, wykorzystywanego na potrzeby jednostki organizacyjnej, j...
 • Pytanie nr 21834 - Bony skarbowe o terminie wykupu 3 miesi膮ce nale偶膮 do
 • Pytanie nr 21835 - Wystawiony weksel w艂asny stanowi sk艂adnik
 • Pytanie nr 21836 - Przez ile lat przechowuje si臋 ksi臋gi rachunkowe w jednostce gospodarczej?
 • Pytanie nr 21837 - Na podstawie zapis贸w przedstawionych na kontach ksi臋gowych ustal warto艣膰 bilansow膮 wyrob贸w gotowy...
 • Pytanie nr 21838 - Na podstawie zapis贸w przedstawionych na kontach ksi臋gowych ustal warto艣膰 bie偶膮c膮 warto艣ci niemate...
 • Pytanie nr 21839 - Otrzymane przez jednostk臋 gospodarcz膮 odsetki od udzielonych innym jednostkom po偶yczek stanowi膮
 • Pytanie nr 21840 - Zakup za got贸wk臋 materia艂贸w przyj臋tych do magazynu jest dla przedsi臋biorstwa
 • Pytanie nr 21841 - Do kt贸rej kategorii archiwalnej nale偶y zatwierdzony roczny bilans oraz rachunek zysk贸w i strat?
 • Pytanie nr 21842 - W Polsce podstawowym aktem prawnym reguluj膮cym zasady prowadzenia rachunkowo艣ci jest
 • Pytanie nr 21843 - Kt贸ra zasada rachunkowo艣ci nakazuje, by zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowa膰 w ksi臋gach...
 • Pytanie nr 21844 - Zakup 艣rodka trwa艂ego, za kt贸ry zap艂ata nast膮pi w terminie p贸藕niejszym, jest operacj膮
 • Pytanie nr 21845 - Na kt贸rych kontach ksi臋gowych i po kt贸rej stronie nale偶y zaksi臋gowa膰 operacj臋 gospodarcz膮 wynikaj...
 • Pytanie nr 21846 - Kt贸re konta ksi臋gowe zosta艂y prawid艂owo otwarte?
 • Pytanie nr 21847 - Na koniec okresu sprawozdawczego saldo konta Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej jest wykazywane w bi...
 • Pytanie nr 21848 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "wyp艂acono z kasy pracownikowi zaliczk臋 na zakup materia艂贸w biurowy...
 • Pytanie nr 21849 - Rozliczenie niedoboru naturalnego materia艂贸w, mieszcz膮cego si臋 w granicach norm i ubytk贸w, nale偶y...
 • Pytanie nr 21850 - Kontrola dokumentu pod wzgl臋dem: rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dokument
 • Pytanie nr 21851 - Ujemne r贸偶nice kursowe s膮 zaliczane do
 • Pytanie nr 21852 - Operacja gospodarcza o tre艣ci "naliczono kar臋 umown膮 dla dostawcy z tytu艂u op贸藕nienia dostawy" sp...
 • Pytanie nr 21853 - Warto艣膰 pocz膮tkowa 艣rodka trwa艂ego wynosi 20 000,00 z艂, a roczna stawka amortyzacji 20%. Jaka b臋d...
 • Pytanie nr 21854 - 艢rodki trwale dzier偶awione jest to konto ksi臋gowe
 • Pytanie nr 21855 - Odsetki od kredytu bankowego, zaci膮gni臋tego na budow臋 hali produkcyjnej, w trakcie jej realizacji...
 • Pytanie nr 21856 - Zasady podw贸jnego zapisu nie stosuje si臋 na kontach
 • Pytanie nr 21857 - Hurtownia zakupi艂a i przyj臋艂a do u偶ytkowania w maju 2015 roku zestaw komputerowy o warto艣ci pocz膮...
 • Pytanie nr 21858 - Udzielona bankowi przez wierzyciela, dyspozycja obci膮偶enia okre艣lon膮 kwot膮 rachunku bankowego d艂u...
 • Pytanie nr 21859 - Dniem bilansowym jest dzie艅, na kt贸ry jednostka
 • Pytanie nr 21860 - Saldo ko艅cowe na rachunku bankowym jednostki wynosi
 • Pytanie nr 21861 - Przedsi臋biorstwo w okresie sprawozdawczym wytworzy艂o: - 100 szt. wyrob贸w gotowych, - 50 szt. prod...
 • Pytanie nr 21862 - W piekarni oferuj膮cej pieczywo pszenne o r贸偶nej gramaturze, jednostkowy koszt produkcji ustala si...
 • Pytanie nr 21863 - W fakturze pope艂niono b艂膮d rachunkowy. Korekty dokumentu dokona
 • Pytanie nr 21864 - Zestawienie obrot贸w i sald pozwala wykry膰 b艂臋dy polegaj膮ce na
 • Pytanie nr 21865 - Ustalono podczas inwentaryzacji r贸偶nice inwentaryzacyjne: - niedob贸r produktu A 80 szt. po 12 z艂/...
 • Pytanie nr 21866 - W wariancie por贸wnawczym ustalania wyniku finansowego konta koszt贸w wed艂ug rodzaju na dzie艅 zamkn...
 • Pytanie nr 21867 - Wska藕nik rentowno艣ci sprzeda偶y netto, obliczony na podstawie danych z tabeli, wynosi
 • Pytanie nr 21868 - Zdolno艣膰 jednostki do terminowego regulowania zobowi膮za艅 bie偶膮cych ocenia si臋 na podstawie wska藕n...
 • Pytanie nr 21869 - Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal wynik z dzia艂alno艣ci operacyjnej.
 • Pytanie nr 21870 - Do oceny sprawno艣ci dzia艂ania jednostki s艂u偶y mi臋dzy innymi wska藕nik

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ