LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - WRZESIEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 22391 - Przedsiębiorstwo produkcyjne planuje wyeliminować koszty związane z magazynowaniem podzespołów. W...
 • Pytanie nr 22392 - Dostarczanie materiałów bezpośrednio na linię produkcyjną bez konieczności utrzymywania zapasów t...
 • Pytanie nr 22393 - Okres od wystąpienia potrzeby uzupełnienia zapasów do momentu, gdy są one dostarczane i gotowe do...
 • Pytanie nr 22394 - Przedstawione na rysunku urządzenie to
 • Pytanie nr 22395 - Przedstawiony symbol graficzny informuje, że opakowanie nadaje się do
 • Pytanie nr 22396 - Do działań ograniczających ilość "produkowanych" odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia ...
 • Pytanie nr 22397 - Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wykorzystującą meto...
 • Pytanie nr 22398 - Przedsiębiorstwo ma wdrożony system MRPII. Skrót ten oznacza
 • Pytanie nr 22399 - Ustal wartość przesuniętych wyrobów między magazynem głównym a magazynem działu montażu.
 • Pytanie nr 22400 - System zamawiania, w którym w stałych odstępach czasu dokonuje się przeglądu stanu zapasów i na p...
 • Pytanie nr 22401 - W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment
 • Pytanie nr 22402 - Magazyn stosuje zasadę wydawania towaru FEFO, czyli zasadę
 • Pytanie nr 22403 - Oblicz wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem, jeżeli średni popyt miesięczny na produkt wynosi 1 200 ...
 • Pytanie nr 22404 - Rysunek przedstawia wózek
 • Pytanie nr 22405 - Które z wymienionych urządzeń przeładunkowych przedstawiono na zdjęciu?
 • Pytanie nr 22406 - Parametrem negatywnie wpływającym na przechowywanie cukru w magazynach jest
 • Pytanie nr 22407 - Znak umieszczony na opakowaniu towaru, który został przyjęty do magazynu, oznacza
 • Pytanie nr 22408 - Zaletą składowania rzędowego w magazynie nie jest
 • Pytanie nr 22409 - Układ technologiczny magazynu przedstawiony na rysunku to układ
 • Pytanie nr 22410 - Wydzielona strefa kompletacji powinna znajdować się pomiędzy strefami
 • Pytanie nr 22411 - Kombinacja jednostek handlowych, utworzona dla potrzeb przechowywania, transportu oraz w celu ide...
 • Pytanie nr 22412 - Dla towarów, których długość jest znacznie większa od pozostałych wymiarów gabarytowych i wynosi ...
 • Pytanie nr 22413 - Przedstawione na rysunku opakowanie to
 • Pytanie nr 22414 - Firma logistyczna chce wdrożyć system zarządzania magazynem. Będzie to system
 • Pytanie nr 22415 - Informacje zawarte w kodzie kreskowym EAN-8 to numer
 • Pytanie nr 22416 - Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczania jednostki logistycznej dla potrzeb uczestników łańcu...
 • Pytanie nr 22417 - Zadanie realizowane w fazie składowania towarów to
 • Pytanie nr 22418 - Zadania realizowane w fazie wydawania towarów to
 • Pytanie nr 22419 - Na podstawie danych z tabeli ustal średni miesięczny koszt magazynowania w trzech magazynach.
 • Pytanie nr 22420 - Jaka będzie wartość wskaźnika kosztów utrzymania powierzchni magazynowej w skali roku, gdy roczny...
 • Pytanie nr 22421 - Oblicz, jaki będzie koszt składowania w skali roku wiedząc, że pojemność strefy składowania to 30...
 • Pytanie nr 22422 - W dokumencie WZ miejsce docelowe wydanego towaru należy umieścić w polu oznaczonym literą
 • Pytanie nr 22423 - Zaletą krótkiego łańcucha dystrybucji jest
 • Pytanie nr 22424 - Sieć logistyczna to
 • Pytanie nr 22425 - W łańcuchu dostaw występują powiązania pomiędzy kolejnymi ogniwami. Przedstawione na rysunku powi...
 • Pytanie nr 22426 - Firma dystrybucyjna przedstawiła firmom przewozowym trzy wymagania, które według niej mają wpływ ...
 • Pytanie nr 22427 - Cechą charakterystyczną zintegrowanego łańcucha dostaw jest
 • Pytanie nr 22428 - System informatyczny przeznaczony do planowania zasobów dystrybucji to system
 • Pytanie nr 22429 - Przedstawione na rysunku urządzenie służące do automatycznej identyfikacji towarów to
 • Pytanie nr 22430 - Centra logistyczne, które zapewniają dostęp do infrastruktury transportowej przynależnej do co na...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ