LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23151 - Rysunek przedstawia sprzęgło
 • Pytanie nr 23152 - Rysunek przedstawia przekładnię zębatą
 • Pytanie nr 23153 - Do łączenia wałów przenoszących moment obrotowy należy zastosować
 • Pytanie nr 23154 - Szczególnie ważne jest ustalenie właściwego luzu osiowego podczas montażu sprzęgła
 • Pytanie nr 23155 - Wkrętaka z końcówką typu Pozidriv należy użyć do demontażu wkrętów, których kształt nacięć na łba...
 • Pytanie nr 23156 - Aby zabezpieczyć panewki cienkościenne przed obrotem podczas montażu, należy zastosować
 • Pytanie nr 23157 - Tulejki łożysk ślizgowych wbija się do korpusu młotkiem
 • Pytanie nr 23158 - Osadzanie kół pasowych na wałach podczas montażu napędu pasowego najczęściej wykonuje się za pomo...
 • Pytanie nr 23159 - Do ręcznego przesuwania wyrobu pomiędzy stanowiskami montażowymi najczęściej używa się przenośnik...
 • Pytanie nr 23160 - Przed weryfikacją części elementów układów hydraulicznych odtłuszcza się je, stosując
 • Pytanie nr 23161 - Korzystając z informacji przedstawionych w tabeli, wskaż oznaczenie podkładki zębatej do zabezpie...
 • Pytanie nr 23162 - Pasowanie 10N9/h9 wpustu w rowku jest pasowaniem
 • Pytanie nr 23163 - Zdjęcie przedstawia mechanizm
 • Pytanie nr 23164 - Schemat montażu łożyska wahliwego przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 23165 - Do bezpośredniego pomiaru średnicy otworu ϕ50+0,22 należy użyć
 • Pytanie nr 23166 - Montaż koła pasowego na wale (połączenie wpustowe) po wykonaniu naprawy należy wykonać zgodnie z ...
 • Pytanie nr 23167 - W jakiej kolejności należy zmontować podzespół przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 23168 - Po zakończeniu pracy na tokarce, prowadnice łoża należy przesmarować
 • Pytanie nr 23169 - Efekt wyłamania zmęczeniowego zębów przekładni zębatej przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 23170 - Do sprawdzenia wielkości luzu pomiędzy suportem i łożem tokarki należy zastosować
 • Pytanie nr 23171 - Łożysko kulkowe wzdłużne przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 23172 - Koło zębate walcowe o zębach łukowych przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 23173 - W celu wykonania rowka wpustowego w otworze koła pasowego należy je zamocować
 • Pytanie nr 23174 - Podczas remontu kapitalnego skrzynki suportowej nie wymienia się
 • Pytanie nr 23175 - Czynnością pracownika przed uruchomieniem maszyny lub urządzenia, nie mająca wpływu na bezpieczeń...
 • Pytanie nr 23176 - Przedstawione na rysunku koło jest elementem przekładni
 • Pytanie nr 23177 - Śruby w płycie, jak na przedstawionym rysunku, należy dokręcać w następującej kolejności:
 • Pytanie nr 23178 - Część przedstawiona na rysunku to
 • Pytanie nr 23179 - Zasada montażu z zastosowaniem indywidualnego dopasowania polega na
 • Pytanie nr 23180 - Ściągacz wewnętrzny do łożysk przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 23181 - Aby wykonać otwór jak na przedstawionym rysunku, to sworzeń należy zamocować
 • Pytanie nr 23182 - W celu wykonania otworów pod gwint M8 należy zastosować wiertło o średnicy
 • Pytanie nr 23183 - Aby wykonać podział obwodu przedmiotu obrabianego na sześć równych części, należy zastosować...
 • Pytanie nr 23184 - Na rysunku przedstawiono połączenie z zastosowaniem wpustu
 • Pytanie nr 23185 - Wałek przedstawiony na rysunku został osadzony w łożyskach
 • Pytanie nr 23186 - Na przedstawionym rysunku połączenie gwintowe zostało zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą n...
 • Pytanie nr 23187 - Spoinę pachwinową przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 23188 - Które oznaczenie dotyczy gwintu metrycznego drobnozwojnego?
 • Pytanie nr 23189 - Czynnością związaną z czyszczeniem, smarowaniem, sprawdzaniem stanu technicznego i zabezpieczenie...
 • Pytanie nr 23190 - Jaki mechanizm przedstawiono na zdjęciu?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ