LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23271 - Obróbkę zgrubną powierzchni płaskich należy wykonać stosując technikę piłowania
 • Pytanie nr 23272 - Panewki łożysk, które w wyniku wzrostu temperatury do ok. 330°C charakteryzują się małą wrażliwoś...
 • Pytanie nr 23273 - Na zdjęciu przedstawiono nożyce krążkowe do cięcia
 • Pytanie nr 23274 - Określ na podstawie tabeli średnicę wiertła do wykonania otworu pod gwint drobnozwojowy M10xl
 • Pytanie nr 23275 - Komplet narzędzi skrawających przedstawiony na zdjęciu służy do wykonywania
 • Pytanie nr 23276 - Do wyznaczenia środka na czołowej powierzchni przedmiotu walcowego stosuje się
 • Pytanie nr 23277 - Który sprawdzian kontrolny służy do określenia szczeliny lub luzu pomiędzy powierzchniami element...
 • Pytanie nr 23278 - Za pomocą urządzenia pomiarowego przedstawionego na zdjęciu sprawdza się
 • Pytanie nr 23279 - Za pomocą przyrządu przedstawionego na zdjęciu dokonuje się pomiaru wymiarów
 • Pytanie nr 23280 - Do zgrubnej obróbki maszynowej powierzchni płaskich o dużych wymiarach stosuje się
 • Pytanie nr 23281 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 23282 - Wyłącznik bezpieczeństwa pozwalający w razie zagrożenia lub awarii zatrzymać obroty wrzeciona obr...
 • Pytanie nr 23283 - Obróbkę zgrubną powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych części maszyn w kształcie brył obrotowych...
 • Pytanie nr 23284 - Do obróbki wykańczającej otworu ϕ30H7 należy zastosować
 • Pytanie nr 23285 - Stal kortenowską wykorzystuje się do produkcji
 • Pytanie nr 23286 - Zdjęcie przedstawia zamocowanie wałka
 • Pytanie nr 23287 - Nóż tokarski przecinak przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 23288 - Do wykonania pogłębienia w otworze pod łby stożkowe wkrętów stosuje się narzędzie przedstawione n...
 • Pytanie nr 23289 - Do pomiaru grubości zębów kół zębatych należy zastosować
 • Pytanie nr 23290 - Do sprawdzenia skoku gwintu należy zastosować sprawdzian
 • Pytanie nr 23291 - Obrabiarka, na której należy wykonać rowek pod wpust w kole pasowym, to
 • Pytanie nr 23292 - Na podstawie rysunku określ wartość wskazania suwmiarki.
 • Pytanie nr 23293 - Na rysunku przedstawiono połączenie
 • Pytanie nr 23294 - Technologiczna kolejność czynności podczas łączenia blach za pomocą nitów powinna być następująca...
 • Pytanie nr 23295 - Metodą łączenia części z materiałów metalowych i z tworzyw sztucznych jest
 • Pytanie nr 23296 - Elementy typu złączki, kolanka i trójniki stosuje się w połączeniach
 • Pytanie nr 23297 - Urządzenie do spawania elektrycznego metodą MIG przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 23298 - Na którym zdjęciu pokazano uchwyt spawalniczy MIG/MAG?
 • Pytanie nr 23299 - Do lutowania miękkiego jako lut stosowany jest stop
 • Pytanie nr 23300 - Do spawania żeliwa na gorąco stosuje się elektrody oznaczone symbolem
 • Pytanie nr 23301 - Nitownicę ręczną przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 23302 - Ukosowanie brzegów łączonych materiałów ma na celu
 • Pytanie nr 23303 - Nawiercanie zewnętrznych krawędzi otworów pod nity wykonuje się w celu
 • Pytanie nr 23304 - Na podstawie danych w tabeli wskaż symbol mikrowyłącznika osłony uchwytu.
 • Pytanie nr 23305 - W celu przeprowadzenia naprawy reduktora tokarki, bezpośrednio po demontażu należy
 • Pytanie nr 23306 - Przyczyną zużycia zmęczeniowego części maszyn jest
 • Pytanie nr 23307 - Wskazana strzałką na zdjęciu śruba służy do
 • Pytanie nr 23308 - Do wykonywania pokryć antykorozyjnych charakteryzujących się dużym połyskiem stosuje się
 • Pytanie nr 23309 - Konserwacja obrabiarki obejmuje
 • Pytanie nr 23310 - Konserwacja narzędzi pomiarowych, np. płytek wzorcowych, polega na przemyciu ich

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ