LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 208 - Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?
 • Pytanie nr 209 - Na przedstawionym poniżej schemacie blokowym algorytmu znajdują się
 • Pytanie nr 210 - Na przedstawionym poniżej fragmencie programu znajduje się między innymi var i,j,k:...
 • Pytanie nr 211 - Jaką funkcję pełni bufor danych na przedstawionym poniżej schemacie blokowym stacji dysków twardy...
 • Pytanie nr 212 - Skrótem VPN określa się
 • Pytanie nr 213 - Co oznacza sformułowanie RAID 1?
 • Pytanie nr 214 - Parametr katalogowy komputera FSB 800 procesora Intel dotyczący transmisji danych oznacza
 • Pytanie nr 215 - Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać jako
 • Pytanie nr 216 - Przeanalizuj podany fragment programu i określ, jaką wartość przyjmie zmienna x po jego wykonaniu...
 • Pytanie nr 217 - Przedsiębiorstwo dysponuje danymi gospodarczymi wzajemnie ze sobą powiązanymi, które gromadzi w f...
 • Pytanie nr 218 - Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na
 • Pytanie nr 219 - Wskaż poprawną wartość liczby szesnastkowej AE95 zapisanej w systemie dwójkowym:
 • Pytanie nr 220 - W firmie została zainstalowana lokalna sieć komputerowa z dostępem do Internetu. Jeden z komputer...
 • Pytanie nr 221 - Należy dobrać płytę główną komputera do współpracy z dyskami twardymi, pracującymi w standardzie ...
 • Pytanie nr 222 - Zaplanowano zakup komputera z dyskiem 120 GB i systemem Windows XP Pro. Komputer ten będzie używa...
 • Pytanie nr 223 - W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych, podanych w poniższej tabelce. ...
 • Pytanie nr 224 - W sieciach lokalnych, adresując karty sieciowe komputerów, powinno stosować się adresy z zakresu
 • Pytanie nr 225 - Najnowsze wirusy wykorzystują błędy w przeglądarkach internetowych. Która przeglądarka jest najba...
 • Pytanie nr 226 - Jakie środki ochrony indywidualnej powinien dobrać pracownik do prac serwisowych, związanych z wy...
 • Pytanie nr 227 - Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby za...
 • Pytanie nr 228 - Jeśli dwa urządzenia, pracujące w standardzie IDE (ATA), zostaną dołączone do jednego kanału IDE ...
 • Pytanie nr 229 - Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) - podczas...
 • Pytanie nr 230 - Wskaż, jakie czynności należy podjąć, udzielając pomocy przedlekarskiej osobie, która uległa pora...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ