LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 24511 - Konwencja warszawska uchwalona w 1929 roku dotyczy międzynarodowego przewozu
 • Pytanie nr 24512 - Na ile klas zagrożeń, według umowy ADR, podzielono materiały niebezpieczne?
 • Pytanie nr 24513 - Która grupa formuł handlowych INCOTERMS, zwana "na dostarczenie", określa, że koszty i ryzyko dos...
 • Pytanie nr 24514 - Sprzedający jest zobowiązany postawić towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, bez ponos...
 • Pytanie nr 24515 - Zezwolenie na jednokrotny przejazd, w okresie do 7 dni, pojazdu samochodowego ponadnormatywnego, ...
 • Pytanie nr 24516 - Maksymalny tygodniowy czas jazdy kierowcy, zgodnie z zamieszczonym fragmentem rozporządzenia, wyn...
 • Pytanie nr 24517 - Jeżeli środek transportu samochodowego nie spełnia dodatkowych wymagań, to zgodnie z zamieszczony...
 • Pytanie nr 24518 - Droga przeznaczona wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych, posiadająca jedną lub dwie jezdnie...
 • Pytanie nr 24519 - Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie przewozu łącznie 20 ton ładunku do czterech odbi...
 • Pytanie nr 24520 - Przewóz naczep samochodowych na specjalnych wózkach wagonowych to transport w systemie
 • Pytanie nr 24521 - Za pojazd ponadnormatywny, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, uważa się samochód, którego wysokoś...
 • Pytanie nr 24522 - Średnie zużycie paliwa w przedsiębiorstwie transportowym wynosi 20 litrów na 100 kilometrów. Ile ...
 • Pytanie nr 24523 - Kontener to urządzenie transportowe o pojemności co najmniej
 • Pytanie nr 24524 - Które urządzenie służące do monitorowania przepływu zapasów w magazynach wykorzystuje fale radiow...
 • Pytanie nr 24525 - Międzynarodowa Unia Kolejowa UIC za podstawę cyfrowego systemu łączności ruchomej wybrała standar...
 • Pytanie nr 24526 - Przedsiębiorstwo transportowe ma dostarczyć ładunek z Poznania do Warszawy. O której godzinie kie...
 • Pytanie nr 24527 - Śledzenie pojedynczych jednostek logistycznych w łańcuchu dostaw umożliwia identyfikator
 • Pytanie nr 24528 - Do przewozu ładunku w międzynarodowym transporcie samochodowym stosowany jest list przewozowy
 • Pytanie nr 24529 - Ile wyniesie opłata za przewóz ładunku na odległość 300 km, jeżeli podstawowa stawka kilometrowa ...
 • Pytanie nr 24530 - Na podstawie cennika oblicz cenę usługi transportowej, polegającej na przewozie 20 ton ładunku na...
 • Pytanie nr 24531 - Ile wyniesie współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu, który w ubiegłym miesiącu wykonał 20 ...
 • Pytanie nr 24532 - Koszt wynajęcia 1 wózka widłowego na 1 dzień wynosi 300,00 zł. Ile wyniesie cena wynajęcia 5 wózk...
 • Pytanie nr 24533 - Która konwencja reguluje międzynarodowe przewozy materiałów niebezpiecznych koleją?
 • Pytanie nr 24534 - Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, eksploatujący...
 • Pytanie nr 24535 - Który akt prawny określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego oraz międzynarodowego transp...
 • Pytanie nr 24536 - Każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne powinien być wyposażony w podstawowy sprzęt awary...
 • Pytanie nr 24537 - Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie dostarczenia 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z Grud...
 • Pytanie nr 24538 - Przedstawiony znak, umieszczony na środkach transportu, informuje o przewozie materiałów niebezpi...
 • Pytanie nr 24539 - W systemie ro-la załadunek ciągnika siodłowego wraz z naczepą na platformę wagonu odbywa się za p...
 • Pytanie nr 24540 - Rysunek przedstawia organizację zadań transportowych w modelu
 • Pytanie nr 24541 - Statki żeglugi morskiej o poziomym systemie przeładunkowym do przewozu znormalizowanych konteneró...
 • Pytanie nr 24542 - Do przewozu drewna dłużycy w transporcie kolejowym należy wykorzystać
 • Pytanie nr 24543 - Nadwozia typu silos używane są do przewozu
 • Pytanie nr 24544 - Do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych nie nadają się
 • Pytanie nr 24545 - Do ciągnięcia wieloosiowych przyczep o dużej ładowności najlepiej używać ciągników
 • Pytanie nr 24546 - Zespół pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych może składać się
 • Pytanie nr 24547 - Jakiego typu czynności wykonywane są przez specjalistyczne jednostki po osiągnięciu przez pojazd ...
 • Pytanie nr 24548 - Po jakim czasie od zarejestrowania nowego pojazdu należy wykonać pierwsze okresowe badanie techni...
 • Pytanie nr 24549 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach zamkniętych w...
 • Pytanie nr 24550 - Kontener na tabliczce znamionowej posiada następujące informacje: Ile wynosi dopuszczalna ładowno...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ