LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 25311 - Narzędzie przedstawione na rysunku to kleszcze
 • Pytanie nr 25312 - Badanie, przed którym obowiązuje opisane poniżej przygotowanie pacjenta, to
 • Pytanie nr 25313 - Na zdjęciu przedstawiono badanie tętna u konia na tętnicy
 • Pytanie nr 25314 - Zdjęcie przedstawia wykonywanie badania węzłów chłonnych szyjnych
 • Pytanie nr 25315 - W trakcie badania klinicznego krowy stwierdzono wysklepienie lewego dołu głodowego i bębenkowy wy...
 • Pytanie nr 25316 - W którym z badań diagnostycznych wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie?
 • Pytanie nr 25317 - Chcąc zbadać wątrobę u małych zwierząt, omacuje się okolicę
 • Pytanie nr 25318 - Drogą wodną szerzy się
 • Pytanie nr 25319 - Badanie opisane powyżej pozwala na rozpoznanie
 • Pytanie nr 25320 - W celu pozyskania większej ilości krwi u przeżuwaczy wykorzystuje się żyłę
 • Pytanie nr 25321 - Na podstawie fragmentu dokumentacji laboratoryjnej wskaż liczbę krwinek białych we krwi badanego ...
 • Pytanie nr 25322 - Odczyny serologiczne typu odczyn aglutynacji i precypitacji wykorzystywane są w diagnostyce chorób
 • Pytanie nr 25323 - Retikulocyty to młodociane formy
 • Pytanie nr 25324 - Wskaż zmiany patologiczne w narządach występujące przy różycy świń.
 • Pytanie nr 25325 - Chorobą wywołaną przez pierwotniaki jest
 • Pytanie nr 25326 - Inwazyjność to
 • Pytanie nr 25327 - Świerzb to choroba o etiologii
 • Pytanie nr 25328 - Czynnik zwiększający podatność zwierząt na choroby zakaźne to
 • Pytanie nr 25329 - Gleba jest źródłem zakażenia w przypadku
 • Pytanie nr 25330 - W efekcie pobudzenia immunologicznego organizmu przez antygeny dochodzi do powstawania odporności
 • Pytanie nr 25331 - Zaraźliwa wirusowa choroba górnych dróg oddechowych koni z charakterystycznymi objawami opisanymi...
 • Pytanie nr 25332 - Lisy, wiewiórki i jenoty są wektorami
 • Pytanie nr 25333 - Narzędzie przedstawione na rysunku stosowane jest pomocniczo przy silnym wzdęciu
 • Pytanie nr 25334 - Zaburzenia zachowania owiec w postaci ruchów maneżowych występują przy
 • Pytanie nr 25335 - Pojawiające się wiosną na skórze bydła w okolicy lędźwiowo-krzyżowej guzy wielkości orzecha włosk...
 • Pytanie nr 25336 - Pęcherze i nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, na skórze wymienia i szparze międzyracicznej w...
 • Pytanie nr 25337 - Która z chorób występuje u dorosłych zwierząt, najczęściej krów w zaawansowanej ciąży i wysokomle...
 • Pytanie nr 25338 - Włoskowiec różycy to
 • Pytanie nr 25339 - Zapobieganie niedokrwistości prosiąt polega na podawaniu im preparatów
 • Pytanie nr 25340 - Biocan DP to szczepionka przeciw
 • Pytanie nr 25341 - FIV występuje
 • Pytanie nr 25342 - Wskaż okres karencji dla mleka krów po podaniu zawiesiny o nazwie Lactaclox.
 • Pytanie nr 25343 - Przedstawiona na fotografii igła służy do
 • Pytanie nr 25344 - Narzędzie chirurgiczne przedstawione na zdjęciu to nożyczki
 • Pytanie nr 25345 - Kleszcze przedstawione na zdjęciu służą do wykonania zabiegu
 • Pytanie nr 25346 - W przypadku obrażeń tkanek bez przerwania ciągłości skóry należy zastosować okład
 • Pytanie nr 25347 - Kinezyterapia jest to leczenie za pomocą
 • Pytanie nr 25348 - Urządzenie do wykonania zabiegu rehabilitacyjnego w leczeniu zapalenia mięśni i stawów to
 • Pytanie nr 25349 - Okres karencji to
 • Pytanie nr 25350 - Kleszczyki Backhausa służą do

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ