LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 26951 - W przypadku pożaru pojazdu przewożącego wartości pieniężne uczestnicy konwoju powinni być podziel...
 • Pytanie nr 26952 - Jaki kąt obserwacji wokół osoby chronionej powinni zapewnić pracownicy tworzący grupę eskortową?...
 • Pytanie nr 26953 - Ile stref ochrony należy wyznaczyć podczas organizacji ochrony fizycznej obiektu podlegającego ob...
 • Pytanie nr 26954 - Co jest impulsem wywołującym zmianę położenia mikrostyków w kontaktronie, czyli czujce magnetyczn...
 • Pytanie nr 26955 - Które z miejsc spełnia wymagania bezpiecznego schronienia dla osoby ochranianej?
 • Pytanie nr 26956 - W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka jej organizator powinien zapewnić co najmniej
 • Pytanie nr 26957 - Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać usługi w zakresie ochro...
 • Pytanie nr 26958 - Które z przedmiotów podlegających konwojowaniu nie należą do wartości pieniężnych?
 • Pytanie nr 26959 - Jaki system ochrony przedstawiono na załączonym schemacie?
 • Pytanie nr 26960 - W obiekcie podlegającym całodobowej, obowiązkowej ochronie fizycznej, doszło do awarii systemu al...
 • Pytanie nr 26961 - Jaki szyk należy zastosować podczas przeprowadzania osoby chronionej przez agresywny tłum?
 • Pytanie nr 26962 - Których środków przymusu bezpośredniego, oprócz siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniającyc...
 • Pytanie nr 26963 - Na terenie obiektu, chronionego w systemie dwuzmianowym, należy obsadzić 4 posterunki jednoosobow...
 • Pytanie nr 26964 - Do transportu wartości pieniężnych w wysokości 28 jednostek obliczeniowych należy przydzielić
 • Pytanie nr 26965 - Miejsce w szyku ochronnym, przedstawionym na schemacie, zaznaczone znakiem X, zajmuje pracownik
 • Pytanie nr 26966 - Wobec agresywnej kobiety o widocznej ciąży, która dopuściła się czynnego ataku na członka służby ...
 • Pytanie nr 26967 - Pracownik ochrony na terenie chronionego obiektu, zgodnie z obowiązującym przepisami, może założy...
 • Pytanie nr 26968 - Wartość konwojowanego mienia wynosi 1 368 000 zł. Jaka to liczba jednostek obliczeniowych, przy z...
 • Pytanie nr 26969 - Pracownik ochrony ma prawo odstąpić od wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz uprzed...
 • Pytanie nr 26970 - W której z sytuacji może być użyty, jako środek przymusu bezpośredniego wobec sprawcy czynu niedo...
 • Pytanie nr 26971 - Które z miejsc musi podlegać szczególnej ochronie podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej...
 • Pytanie nr 26972 - Co najmniej ilu konwojentów należy przydzielić do ochrony 16 jednostek obliczeniowych, transporto...
 • Pytanie nr 26973 - Jaką podstawową funkcję pełni system sygnalizacji włamania i napadu?
 • Pytanie nr 26974 - W jakiej formie powinna być zorganizowana ochrona dla osoby szczególnie zagrożonej atakiem?
 • Pytanie nr 26975 - Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do pracy jako dyżurny uzbrojonego stanowiska interwencyjne...
 • Pytanie nr 26976 - Podczas trwania imprezy masowej doszło do aktów przemocy i agresji, których neutralizacja nie był...
 • Pytanie nr 26977 - Z analizy zapisów w "Dzienniku wydarzeń" wynika, że zwiększa się ilość przypadków wnoszenia napoj...
 • Pytanie nr 26978 - Transport wartości pieniężnych nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, jeżeli...
 • Pytanie nr 26979 - Jak należy przygotować, oprócz odpowiednich oznaczeń, wyjścia ewakuacyjne na czas trwania imprezy...
 • Pytanie nr 26980 - Który z wymienionych elementów jest obowiązkowym wyposażeniem bankowozu klasy A do przewozu warto...
 • Pytanie nr 26981 - W hipermarkecie zaobserwowano nasilające się zjawisko kradzieży. Które z wymienionych działań będ...
 • Pytanie nr 26982 - Jak powinien postąpić pracownik służb porządkowych po stwierdzeniu, że osoba wchodząca na mecz pi...
 • Pytanie nr 26983 - Zgodnie z obowiązującym prawem, minimalny zestawu środków ochrony osobistej konwojentów, oprócz h...
 • Pytanie nr 26984 - Ilu pracowników ochrony osobistej tworzy szyk ochronny typu "romb"?
 • Pytanie nr 26985 - Który z wymienionych środków porządkowych ma prawo zastosować członek służby porządkowej?
 • Pytanie nr 26986 - Którą czynność powinien wykonać w pierwszej kolejności dyżurny centrum odbiorczego po wygenerowan...
 • Pytanie nr 26987 - Instrukcja dotycząca zabezpieczenia kluczy do pomieszczeń służbowych zawiera zasady przydzielania...
 • Pytanie nr 26988 - Ile sztuk amunicji należy wydać trzem konwojentom, uzbrojonym w 3 strzelby gładkolufowe, ochrania...
 • Pytanie nr 26989 - W jakiej formie może być organizowana bezpośrednia ochrona fizyczna mienia?
 • Pytanie nr 26990 - Limit wartości pieniężnych przechowywanych w szafie pancernej zależy od jej

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ