LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27271 - Dzia艂aniem administracji publicznej zaliczanym do czynno艣ci materialno-technicznych jest
 • Pytanie nr 27272 - Akt administracyjny
 • Pytanie nr 27273 - Organem terenowej administracji rz膮dowej jest
 • Pytanie nr 27274 - Organem odwo艂awczym od decyzji wojewody w post臋powaniu administracyjnym jest
 • Pytanie nr 27275 - Do zada艅 w艂asnych powiatu nale偶膮 sprawy
 • Pytanie nr 27276 - Wykonywanie bud偶etu powiatu nale偶y do zada艅
 • Pytanie nr 27277 - Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego w zakresie spraw finansowych (m.in. w...
 • Pytanie nr 27278 - Aktem normatywnym wewn臋trznie obowi膮zuj膮cym jest
 • Pytanie nr 27279 - W tytule ustawy nie zamieszcza si臋
 • Pytanie nr 27280 - W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej og艂asza si臋
 • Pytanie nr 27281 - Vacatio legis to
 • Pytanie nr 27282 - Wed艂ug tr贸j elementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu pracy zawiera
 • Pytanie nr 27283 - Wyk艂adnia prawa to
 • Pytanie nr 27284 - Nie mo偶e zosta膰 ubezw艂asnowolniona ca艂kowicie osoba, kt贸ra nie jest w stanie kierowa膰 swym post臋p...
 • Pytanie nr 27285 - Nie jest prawnie wi膮偶膮ce
 • Pytanie nr 27286 - Cech膮 osoby prawnej jest
 • Pytanie nr 27287 - Umow膮 cywilnoprawn膮 jest
 • Pytanie nr 27288 - Nawi膮zanie stosunku pracy nast臋puje z chwil膮
 • Pytanie nr 27289 - Bezpo艣rednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzy艅skiego w pe艂nym wymiarze pracownik ma p...
 • Pytanie nr 27290 - W zwi膮zku z rozwi膮zaniem lub wyga艣ni臋ciem stosunku pracy, pracodawca jest obowi膮zany niezw艂ocznie...
 • Pytanie nr 27291 - W kt贸rej z wymienionych spraw post臋powanie zawsze jest wszczynane na 偶膮danie strony lub jej przed...
 • Pytanie nr 27292 - Stron膮 post臋powania administracyjnego jest
 • Pytanie nr 27293 - Je偶eli koniec czternastodniowego terminu na wniesienie odwo艂ania od decyzji przypada w Polsce na ...
 • Pytanie nr 27294 - 艢wiadkami w post臋powaniu administracyjnym nie mog膮 by膰
 • Pytanie nr 27295 - Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody s艂u偶y
 • Pytanie nr 27296 - W jaki spos贸b, zgodnie z Kodeksem post臋powania administracyjnego, nale偶y dokonywa膰 skre艣le艅 i pop...
 • Pytanie nr 27297 - W 艣wietle przedstawionych przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego, organ administracji p...
 • Pytanie nr 27298 - Umorzenie post臋powania administracyjnego nast臋puje w formie
 • Pytanie nr 27299 - W przedstawionej decyzji nie zamieszczono elementu koniecznego decyzji administracyjnej, kt贸rym j...
 • Pytanie nr 27300 - Post臋powanie egzekucyjne w administracji wszczyna si臋 na wniosek
 • Pytanie nr 27301 - Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowi膮zk贸w o charakterze niepieni臋偶nym...
 • Pytanie nr 27302 - Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 organ贸w jednostek samorz膮du terytori...
 • Pytanie nr 27303 - Organem nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego jest
 • Pytanie nr 27304 - S膮dem powszechnym jest
 • Pytanie nr 27305 - Zadaniem Trybuna艂u Konstytucyjnego nie jest
 • Pytanie nr 27306 - Organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego sporz膮dza i przedk艂ada projekt uchwa艂y bud偶et...
 • Pytanie nr 27307 - Dochodami bud偶etu pa艅stwa s膮
 • Pytanie nr 27308 - 殴r贸d艂ami dochod贸w w艂asnych gminy s膮
 • Pytanie nr 27309 - Stronami w post臋powaniu administracyjnym og贸lnym mog膮 by膰
 • Pytanie nr 27310 - Decyzja administracyjna jest

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ