LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27711 - Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą stożkową o zębach
 • Pytanie nr 27712 - Połączenie spawane, wykonane spoiną pachwinową, przedstawia zdjęcie oznaczone literą
 • Pytanie nr 27713 - Którą z wymienionych zasad montażu zastosowano do wzajemnego ustawienia stożkowych kół zębatych w...
 • Pytanie nr 27714 - Montaż połączenia kołkowego w przedstawionym na rysunku dziurkaczu należy przeprowadzić według za...
 • Pytanie nr 27715 - Do odkręcenia śrub imbusowych służy narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 27716 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 27717 - Do montażu długiej tulejki w korpusie maszyny lub urządzenia należy zastosować
 • Pytanie nr 27718 - Wieloetapowe dokręcanie pokrywy z uszczelką stosuje się w celu
 • Pytanie nr 27719 - Do wykonania podziału obwodu przedmiotu obrabianego na sześć równych części należy zastosować...
 • Pytanie nr 27720 - Technologiczne ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego przedstawiono na rysunku oznaczonym...
 • Pytanie nr 27721 - Na rysunku przedstawiono połączenie gwintowe
 • Pytanie nr 27722 - Do wykonania otworu pasowanego cp20H7 nie wykorzystuje się
 • Pytanie nr 27723 - Podczas montażu przekładni zębatych stopniowych osie wałów, na których są osadzone koła zębate wa...
 • Pytanie nr 27724 - Przy montażu prowadnic tocznych w celu uzyskania odpowiedniej tolerancji pasowania należy
 • Pytanie nr 27725 - W połączeniu elementów 1 i 2 podzespołu przedstawionego na rysunku
 • Pytanie nr 27726 - Aby wykonać gwint metryczny wewnętrzny należy użyć gwintowników w kolejności
 • Pytanie nr 27727 - Przyczyną ścięcia kołków w sprzęgle jest przekroczenie naprężeń dopuszczalnych na
 • Pytanie nr 27728 - Na rysunku zostało przedstawione połączenie za pomocą wpustu
 • Pytanie nr 27729 - W celu przetransportowania maszyny do wykonania remontu generalnego należy ją umieść na
 • Pytanie nr 27730 - Przy pracy z wykorzystaniem dźwignika hydraulicznego dopuszczalne jest
 • Pytanie nr 27731 - Pracownik może
 • Pytanie nr 27732 - Po zakończeniu pracy pracownik nie jest zobowiązany
 • Pytanie nr 27733 - Zdjęcie przedstawia nakrętkę
 • Pytanie nr 27734 - Zdjęcie przedstawia śruby
 • Pytanie nr 27735 - Do obróbki wykańczającej płaszczyzn za pomocą skrobania służy narzędzie przedstawione na rysunku ...
 • Pytanie nr 27736 - Podczas wiercenia na wiertarce otworów w wałkach do mocowania należy zastosować imadło przedstawi...
 • Pytanie nr 27737 - Czop wału obciążonego dużym momentem skręcającym uległ znacznemu starciu. W celu jego regeneracji...
 • Pytanie nr 27738 - Konserwacja maszyn i urządzeń nie obejmuje
 • Pytanie nr 27739 - W celu przeprowadzenia pomiaru błędu, zgodnie z przedstawionym schematem, należy zastosować
 • Pytanie nr 27740 - Na przedstawionym rysunku połączenie gwintowe zostało zabezpieczone przed samoodkręceniem za pomo...
 • Pytanie nr 27741 - Wałek zębaty przedstawiony na rysunku został osadzony w
 • Pytanie nr 27742 - Do sprawdzenia równoległości dwóch rowków suportu o wymiarze 60-0,004 należy użyć
 • Pytanie nr 27743 - Do osadzania łożysk tocznych w korpusach wykorzystuje się
 • Pytanie nr 27744 - Podczas remontu sprzęgła stwierdzono ścięcie czterech kołków zabezpieczających. Prawdopodobna prz...
 • Pytanie nr 27745 - Sprzęgło cierne przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 27746 - W celu wyjęcia oprawy wraz z wałkiem z korpusu urządzenia należy demontować części w następującej...
 • Pytanie nr 27747 - Po zakończeniu prac na tokarce należy przesmarować olejem
 • Pytanie nr 27748 - Podczas normalnej eksploatacji uszkodzeniu uległo łożysko przekładni oznaczone na schemacie numer...
 • Pytanie nr 27749 - Przed malowaniem korpusów maszyn ich powierzchni nie należy
 • Pytanie nr 27750 - Schemat obróbki przedstawia przyrząd, w którym przedmiot obrabiany jest ustalony i zamocowany do ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ