LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 28591 - Na kt贸rych kontach ksi臋gowych nale偶y zaksi臋gowa膰 operacj臋 gospodarcz膮 wynikaj膮c膮 z przedstawioneg...
 • Pytanie nr 28592 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "WB - zap艂acono z rachunku bankowego odsetki od kredytu bankowego" ...
 • Pytanie nr 28593 - Faktur臋 za sprzedane towary przedsi臋biorstwo hurtowe, b臋d膮ce podatnikiem VAT, ujmuje na koncie Pr...
 • Pytanie nr 28594 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "Wz - wydanie sprzedanych wyrob贸w gotowych odbiorcy" nale偶y zaksi臋g...
 • Pytanie nr 28595 - Nieumorzona cz臋艣膰 warto艣ci pocz膮tkowej likwidowanego 艣rodka trwa艂ego, zniszczonego w wyniku po偶ar...
 • Pytanie nr 28596 - Polityk臋 rachunkowo艣ci w przedsi臋biorstwie ustala i aktualizuje
 • Pytanie nr 28597 - Operacja gospodarcza nr 1 "WB - wp艂yw 艣rodk贸w pieni臋偶nych od odbiorcy w kwocie 1 200,00 z艂" zosta...
 • Pytanie nr 28598 - Saldo Ma konta Rozliczenie zakupu nale偶y uj膮膰 w pozycji bilansowej jako
 • Pytanie nr 28599 - Maksymalny czas, kt贸ry mo偶e up艂yn膮膰 od dnia bilansowego do dnia sporz膮dzenia rocznego sprawozdani...
 • Pytanie nr 28600 - Przedstawiony dekret ksi臋gowy spowoduje zmiany
 • Pytanie nr 28601 - Kar臋 umown膮 naliczon膮 dostawcy przez odbiorc臋 z tytu艂u nieterminowej dostawy towar贸w zalicza si臋 ...
 • Pytanie nr 28602 - Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym obroty kont koszt贸w uk艂adu rodzajoweg...
 • Pytanie nr 28603 - Prawo wieczystego u偶ytkowania grunt贸w zalicza si臋 w bilansie przedsi臋biorstwa do
 • Pytanie nr 28604 - Funduszem samofinansowania w sp贸艂dzielni jest fundusz
 • Pytanie nr 28605 - Ile wynosi warto艣膰 aktyw贸w obrotowych og贸艂em w hurtowni sprz臋tu komputerowego?
 • Pytanie nr 28606 - Na podstawie zapis贸w na kontach ustal warto艣膰 bilansow膮 materia艂贸w.
 • Pytanie nr 28607 - Powstanie r贸wnocze艣nie wydatku i kosztu wyst臋puje w operacji o tre艣ci
 • Pytanie nr 28608 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal r贸偶nice inwentaryzacyjne w uj臋ciu warto艣ciowym.
 • Pytanie nr 28609 - Niedob贸r naturalny towar贸w mieszcz膮cy si臋 w granicach norm i limit贸w ksi臋guje si臋 w ci臋偶ar konta...
 • Pytanie nr 28610 - Kradzie偶 z w艂amaniem uzasadnia konieczno艣膰 przeprowadzenia w przedsi臋biorstwie inwentaryzacji
 • Pytanie nr 28611 - Otrzymany przez jednostk臋 zwrot koszt贸w post臋powania s膮dowego, poniesionych w zwi膮zku z dochodzen...
 • Pytanie nr 28612 - Na koncie Wynagrodzenia po stronie Wn nale偶y zaksi臋gowa膰
 • Pytanie nr 28613 - Konto Zobowi膮zania wekslowe jest kontem
 • Pytanie nr 28614 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci "WB - op艂ata bankowa za prowadzenie rachunku bie偶膮cego" nale偶y zaks...
 • Pytanie nr 28615 - Przedsi臋biorstwo w maju 2015 roku zakupi艂o i przyj臋艂o do u偶ytkowania kasy fiskalne o warto艣ci poc...
 • Pytanie nr 28616 - Naliczanie koszt贸w zu偶ycia 艣rodka trwa艂ego w r贸wnych ratach przez ca艂y okres u偶ytkowania 艣rodka t...
 • Pytanie nr 28617 - Warto艣膰 pocz膮tkowa maszyny produkcyjnej wynosi 12 000,00 z艂, a przewidywany okres eksploatacji 4 ...
 • Pytanie nr 28618 - Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego na podstawie faktycznie poniesionych k...
 • Pytanie nr 28619 - W cukrowni przy ustalaniu kosztu jednostkowego produkcji stosuje si臋 kalkulacj臋
 • Pytanie nr 28620 - Operacj臋 gospodarcz膮 "PK - przeksi臋gowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego" nale...
 • Pytanie nr 28621 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal zysk brutto.
 • Pytanie nr 28622 - Do kt贸rej grupy bilansowej zostanie zaliczone saldo przedstawionego konta ksi臋gowego?
 • Pytanie nr 28623 - Zwi臋kszenie stanu produkt贸w na koniec okresu obrachunkowego przeksi臋gowuje si臋 z konta Rozliczeni...
 • Pytanie nr 28624 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wska偶, kt贸ra sp贸艂ka ma najwy偶sz膮 rentowno艣膰.
 • Pytanie nr 28625 - Poziom finansowania dzia艂alno艣ci jednostki gospodarczej przez 藕r贸d艂a zewn臋trzne okre艣la wska藕nik...
 • Pytanie nr 28626 - Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz wska藕nik rotacji nale偶no艣ci w razach dla 2015...
 • Pytanie nr 28627 - Konto Umorzenie 艣rodk贸w trwa艂ych jest kontem
 • Pytanie nr 28628 - Kt贸ra zasada obowi膮zuje w ewidencji na kontach ksi膮g pomocniczych (analitycznych)?
 • Pytanie nr 28629 - Dokonanie zapisu koryguj膮cego za pomoc膮 storna czarnego powoduje
 • Pytanie nr 28630 - Na wytworzenie 500 szt. wyrob贸w gotowych oraz 1 000 szt. produkt贸w niezako艅czonych przetworzonych...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ