LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 28711 - Organem stanowi膮cym jednostki samorz膮du terytorialnego jest
 • Pytanie nr 28712 - Przedstawicielem Rady Ministr贸w w wojew贸dztwie jest
 • Pytanie nr 28713 - Do kompetencji w贸jta nale偶y
 • Pytanie nr 28714 - Czynno艣ci膮 materialno-techniczn膮 jest
 • Pytanie nr 28715 - Najwy偶sze miejsce w hierarchii akt贸w normatywnych zajmuje
 • Pytanie nr 28716 - 殴r贸d艂em powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej jest
 • Pytanie nr 28717 - Uchwa艂y Rady Ministr贸w wydane na podstawie ustawy og艂asza si臋
 • Pytanie nr 28718 - Kt贸ry z wymienionych przedsi臋biorc贸w mo偶e podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w dniu z艂o偶enia wniosku ...
 • Pytanie nr 28719 - Ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych maj膮 osoby, kt贸re
 • Pytanie nr 28720 - Kt贸ra z wymienionych czynno艣ci prawnych jest niewa偶na?
 • Pytanie nr 28721 - Odpowiedzialno艣膰 pracodawcy za szkod臋 wyrz膮dzon膮 z winy pracownika przy wykonywaniu powierzonej m...
 • Pytanie nr 28722 - W umowie sprzeda偶y sprzedawca zobowi膮za艂 si臋, 偶e wyda kupuj膮cemu przedmiot sprzeda偶y w terminie p...
 • Pytanie nr 28723 - Dyrektor szko艂y og艂osi艂 publicznie, 偶e dokona wyboru jednego przedsi臋biorcy spo艣r贸d tych, kt贸rzy ...
 • Pytanie nr 28724 - Dzieci pa艅stwa Nowak贸w znalaz艂y psa. Nast臋pnego dnia przeczyta艂y og艂oszenie, w kt贸rym jego w艂a艣ci...
 • Pytanie nr 28725 - Kt贸rego z przedmiotowo istotnych element贸w nie zawiera zamieszczony projekt umowy?
 • Pytanie nr 28726 - Zgodnie z Kodeksem pracy zamieszczona umowa o prac臋 powinna by膰 uzupe艂niona o okre艣lenie
 • Pytanie nr 28727 - Stosunek pracy z w贸jtem zostaje nawi膮zany na podstawie
 • Pytanie nr 28728 - Pracodawcy finansuj膮 w ca艂o艣ci z w艂asnych 艣rodk贸w sk艂adki na ubezpieczenie
 • Pytanie nr 28729 - Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, 偶e okres wypowiedzenia umowy o prac臋 zawartej na ...
 • Pytanie nr 28730 - Zasada swobodnego przep艂ywu pracownik贸w mi臋dzy pa艅stwami Unii Europejskiej nie ma zastosowania do...
 • Pytanie nr 28731 - Kt贸r膮 zasad臋 post臋powania administracyjnego wyra偶a przytoczony przepis?
 • Pytanie nr 28732 - W post臋powaniu administracyjnym og贸lnym za艂atwiane s膮 sprawy dotycz膮ce
 • Pytanie nr 28733 - W post臋powaniu administracyjnym na prawach strony nie mo偶e uczestniczy膰
 • Pytanie nr 28734 - Strona otrzyma艂a decyzj臋 administracyjn膮, kt贸ra nie zawiera艂a pouczenia, czy i w jakim trybie s艂u...
 • Pytanie nr 28735 - Strona powinna by膰 zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze 艣wiadk贸w, bieg艂ych...
 • Pytanie nr 28736 - Kt贸ra z wymienionych os贸b nie ma prawa odm贸wi膰 z艂o偶enia zezna艅 w charakterze 艣wiadka?
 • Pytanie nr 28737 - W razie dokonywania skre艣le艅 i poprawek w protokole sporz膮dzanym w post臋powaniu administracyjnym
 • Pytanie nr 28738 - Dokument wskazuj膮cy wszystkie osoby, kt贸re uczestniczy艂y w podejmowaniu czynno艣ci w post臋powaniu ...
 • Pytanie nr 28739 - W celu potwierdzenia okre艣lonych fakt贸w lub stanu prawnego organ administracji publicznej wydaje
 • Pytanie nr 28740 - Strona niezadowolona z decyzji Ministra Spraw Wewn臋trznych, odmawiaj膮cej jej udzielenia koncesji ...
 • Pytanie nr 28741 - Dnia 04.01.2016 r. Anna dowiedzia艂a si臋 o decyzji wydanej w post臋powaniu dotycz膮cym jej interesu ...
 • Pytanie nr 28742 - Z kt贸rej z wymienionych przyczyn uchylenie decyzji w wyniku wznowienia post臋powania mo偶e nast膮pi膰...
 • Pytanie nr 28743 - Egzekucja z rachunk贸w bankowych mo偶e by膰 艣rodkiem egzekucyjnym w administracyjnej egzekucji obowi...
 • Pytanie nr 28744 - Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 艣rodk贸w egzekucyjnych w egzekucji admin...
 • Pytanie nr 28745 - Stosownie do przepisu ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlegaj膮 egzekucji...
 • Pytanie nr 28746 - Nieprawda jest, 偶e w rozumieniu Kodeksu post臋powania administracyjnego
 • Pytanie nr 28747 - Pa艅stwow膮 jednostk膮 bud偶etow膮 jest
 • Pytanie nr 28748 - Na podstawie fragmentu klasyfikacji bud偶etowej ustal w艂a艣ciw膮 klasyfikacj臋 bud偶etow膮 wydatku poni...
 • Pytanie nr 28749 - Inicjatywa w sprawie sporz膮dzenia projektu uchwa艂y bud偶etowej gminy przys艂uguje wy艂膮cznie
 • Pytanie nr 28750 - Jednostka bud偶etowa tylko cztery razy w roku sporz膮dza sprawozdania

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ