LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31511 - Bardzo dokładne przyleganie współpracujących powierzchni części maszyn, uzyskuje się stosując ręc...
 • Pytanie nr 31512 - Część roboczą przecinaka ślusarskiego wykonuje się
 • Pytanie nr 31513 - Narzynka to narzędzie służące do wykonywania
 • Pytanie nr 31514 - Obróbka powierzchni do uzyskania parametru chropowatości o wartości Ra 0,32 μm wymaga zastosowani...
 • Pytanie nr 31515 - Do wyznaczenia kąta ścięcia narożnika płytki należy użyć
 • Pytanie nr 31516 - Na podstawie danych w tabeli, określ gatunek stali do wykonania wału poddawanego obróbce cieplnej...
 • Pytanie nr 31517 - Jakość powierzchni po ręcznej obróbce skrobaniem ocenia się
 • Pytanie nr 31518 - Uzębienie na kołach zębatych nacinane jest najczęściej metodą
 • Pytanie nr 31519 - Na przedstawionym rysunku, łoże frezarki oznaczono numerem
 • Pytanie nr 31520 - Na przedstawionym rysunku, ramię przecinarki oznaczono numerem
 • Pytanie nr 31521 - Na której z wymienionych wiertarek należy wykonać w korpusie maszyny otwory o dokładnym rozstawie...
 • Pytanie nr 31522 - Rowek wpustowy w tulei przedstawionej na rysunku należy wykonać metodą
 • Pytanie nr 31523 - Miękkie nakładki na szczęki imadła ślusarskiego należy wykonać
 • Pytanie nr 31524 - Tuleję do toczenia powierzchni zewnętrznej należy zamocować
 • Pytanie nr 31525 - Wytaczaki stosuje się w obróbce skrawaniem na
 • Pytanie nr 31526 - Kontrolę walcowości należy wykonać z zastosowaniem czujnika zegarowego oraz
 • Pytanie nr 31527 - Ostatnią operacją obróbki skrawaniem czopa wału, na którym będzie osadzane łożysko toczne, jest...
 • Pytanie nr 31528 - Podczas obróbki wielkoseryjnej, pręt podawany przez wrzeciono tokarki rewolwerowej, mocowany jest...
 • Pytanie nr 31529 - Szczelne połączenie części metalowych bez ich nadtapiania można uzyskać za pomocą
 • Pytanie nr 31530 - Na rysunku przedstawiono połączenie blach nitem
 • Pytanie nr 31531 - Koła zębate przesuwne osadza się na wałku
 • Pytanie nr 31532 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 31533 - Za pomocą zgrzewania łączy się
 • Pytanie nr 31534 - Narzędzie do gwintowania ręcznego przedstawione jest na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 31535 - Przygotowując powierzchnie elementów stalowych do klejenia należy je
 • Pytanie nr 31536 - Kolejność czynności przy lutowaniu twardym jest następująca: oczyszczenie powierzchni, dopasowani...
 • Pytanie nr 31537 - Ocena jakości cięgna naprawionego poprzez klejenie polega na badaniu
 • Pytanie nr 31538 - Rysunek przedstawia śrubę z łbem
 • Pytanie nr 31539 - Na rysunku zaworu, numerem 2 oznaczono sprężynę
 • Pytanie nr 31540 - Podczas demontażu połączeń skurczowych na początku wykonuje się
 • Pytanie nr 31541 - Zużycie ścierne części maszyn występuje podczas ich pracy w warunkach
 • Pytanie nr 31542 - Ocenę stanu technicznego złączy hydraulicznych dokonuje się na podstawie badania
 • Pytanie nr 31543 - Na podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że pierścień osadczy do gniazda o średnicy 86,5 mm...
 • Pytanie nr 31544 - Naprawa czopa wału i cienkościennego łożyska polega na
 • Pytanie nr 31545 - Naprawa ubytku w chwycie wiertła polega na
 • Pytanie nr 31546 - Montaż według zasady dopasowywania polega na tym, że wymaganą dokładność montażową uzyskuje się p...
 • Pytanie nr 31547 - Korpusy obrabiarek zabezpiecza się przed działaniem korozji poprzez
 • Pytanie nr 31548 - Frez trzpieniowy do rowków teowych przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 31549 - Zdjęcie przedstawia konstrukcję
 • Pytanie nr 31550 - Zdjęcie przedstawia uchwyt do

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ