LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 32191 - Do łączenia segmentów sieci LAN przy pomocy kabla Ethernet w jedną większą sieć należy zastosować...
 • Pytanie nr 32192 - Jaką funkcję pełni urządzenie zaznaczone na rysunku numerem 1?
 • Pytanie nr 32193 - Router to urządzenie stosowane w warstwie
 • Pytanie nr 32194 - Do rozdzielenia pomiędzy głośniki tonów niskich, średnich i wysokich służy
 • Pytanie nr 32195 - Przedstawione na fotografii zaproponowane przez firmę Intel - AGP gniazdo rozszerzeń służy do pod...
 • Pytanie nr 32196 - Przedstawiony na fotografii interfejs umożliwiający przesyłanie sygnałów np.: video, RGB, nazywam...
 • Pytanie nr 32197 - Jakie urządzenie wchodzące w skład instalacji odbiornika satelitarnego przedstawiono na fotografi...
 • Pytanie nr 32198 - Na schemacie blokowym struktury wewnętrznej mikroprocesora symbolem ALU oznacza się
 • Pytanie nr 32199 - Jaki element anteny satelitarnej oznaczono na rysunku cyfrą 1?
 • Pytanie nr 32200 - Jaki rodzaj kabla przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 32201 - Na rysunku przedstawiono schemat działania anteny satelitarnej
 • Pytanie nr 32202 - Linie zasilające, łączące antenę z odbiornikiem nazywamy
 • Pytanie nr 32203 - Pasywny element sieci telekomunikacyjnych i komputerowych zawierający po stronie zewnętrznej gnia...
 • Pytanie nr 32204 - Przedstawiony na rysunku sposób podłączenia komputerów nazywany topologią
 • Pytanie nr 32205 - MAN to nazwa komputerowej sieci
 • Pytanie nr 32206 - W połączeniach znacznie odległych urządzeń akustycznych należy zastosować kable
 • Pytanie nr 32207 - Jakie złącza należy zastosować do kabli koncentrycznych w systemie sieci telewizji dozorowej?
 • Pytanie nr 32208 - Do przygotowania końcówek kabla przedstawionego na rysunku (stosowanego w połączeniach sieci komp...
 • Pytanie nr 32209 - Na podstawie fragmentu instrukcji, określ jakie narzędzia potrzebne są do montażu podstawy anteny...
 • Pytanie nr 32210 - Które z narzędzi, należy użyć do zaciskania złącz typu F, wykorzystywanych do łączenia kabli konc...
 • Pytanie nr 32211 - Przedstawione na fotografii narzędzie służy do
 • Pytanie nr 32212 - Poniżej przedstawiono fragment instrukcji przygotowania połączenia kabla z wtyczką. Jaki typ wtyc...
 • Pytanie nr 32213 - Podczas montowania kabla krosowego w przyłączach gniazd nie wolno dopuścić do rozkręcenia par prz...
 • Pytanie nr 32214 - Poniżej przedstawiono fragment instrukcji przygotowania kabli do przyłączenia anten i osprzętu. J...
 • Pytanie nr 32215 - Łączenie przewodem współosiowym anteny telewizyjnej lub odbiornika TV o wejściu symetrycznym wyma...
 • Pytanie nr 32216 - W przypadku konieczności połączenia światłowodu ze skrętką, należy zastosować
 • Pytanie nr 32217 - Jakość odbioru anten satelitarnych silnie zależy od warunków atmosferycznych. Tzw. efekt pikseliz...
 • Pytanie nr 32218 - Wyładowania atmosferyczne mogą być źródłem indukowania się niepożądanych napięć, które wpływają n...
 • Pytanie nr 32219 - Gwałtowne zmiany temperatury (piece, otwarte okna) mogą powodować zakłócenia pracy umieszczonego ...
 • Pytanie nr 32220 - Który z wymienionych mierników służy do pomiaru rezystancji izolacji kabli?
 • Pytanie nr 32221 - W badaniu parametrów anteny reflektometry służą do pomiaru
 • Pytanie nr 32222 - Wskaźniki natężenia pola wykorzystuj się do wyznaczania dla anten
 • Pytanie nr 32223 - W celu sprawdzenia sprawności kabla krosowego należy użyć
 • Pytanie nr 32224 - Na fotografii przedstawiono kompas elektroniczny składający się z dwu geodezyjnych odbiorników GP...
 • Pytanie nr 32225 - Brak ciągłości obwodu w instalacjach elektrycznych należy lokalizować przy pomocy
 • Pytanie nr 32226 - Układy scalone w uszkodzonym odbiorniku telewizyjnym należy sprawdzać poprzez
 • Pytanie nr 32227 - Odbiornik telewizyjny nie odbiera żadnego sygnału z anteny zewnętrznej w transmisji naziemnej, na...
 • Pytanie nr 32228 - Jeżeli po wykonaniu instalacji domofonu i podłączeniu napięcia zasilającego w słuchawce słychać p...
 • Pytanie nr 32229 - Samoczynne wyłączanie odbiornika telewizyjnego z lampą kineskopową w różnych odstępach czasu i to...
 • Pytanie nr 32230 - Uszkodzenie odbiornika telewizyjnego, objawiające się brakiem regulacji geometrii, balansu bieli ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ