LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 32431 - Poniżej przedstawiono rysunek
 • Pytanie nr 32432 - Rysunek złożeniowy, który zawiera kompletne wymiary i informacje, konieczne do wykonania wszystki...
 • Pytanie nr 32433 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie tolerancji
 • Pytanie nr 32434 - Zapis H7/h6 oznacza pasowanie
 • Pytanie nr 32435 - Przedstawiony na rysunku układ sił pozostanie w równowadze, jeżeli długość belki L będzie wynosić...
 • Pytanie nr 32436 - Ile wynosi moment pary sił przedstawionej na rysunku, względem punktu O?
 • Pytanie nr 32437 - Ile wynosi stała sprężyny zastępczej układu przedstawionego na rysunku, jeżeli c1=3000 N/cm, c2=1...
 • Pytanie nr 32438 - Ile wynosi maksymalny moment gnący w belce przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 32439 - Pręt stalowy o przekroju kwadratowym, którego bok a=10 mm jest rozciągany siłą osiową F=2 kN. Jak...
 • Pytanie nr 32440 - Jakie naprężenie gnące ?g pojawią się w belce, obciążonej momentem gnącym Mg = 300 Nm, jeżeli wsk...
 • Pytanie nr 32441 - Dla belki przedstawionej na rysunku wartość reakcji RA wynosi
 • Pytanie nr 32442 - Montaż z zachowaniem pełnej zamienności polega na stosowaniu części
 • Pytanie nr 32443 - Jakie połączenie należy zastosować do osadzenia obręczy na kole jezdnym pojazdu szynowego?
 • Pytanie nr 32444 - Który sposób obróbki powierzchni płaskich, zapewni uzyskanie chropowatości powierzchni Ra=0,16 µm...
 • Pytanie nr 32445 - Który sposób obróbki należy zastosować do wykonania koła pasowego żeliwnego?
 • Pytanie nr 32446 - Który sposób obróbki należy zastosować do wykonania wału korbowego?
 • Pytanie nr 32447 - Sworznie o dużej twardości warstwy wierzchniej i ciągliwym rdzeniu wykonuje się ze stali
 • Pytanie nr 32448 - Narzędzia pracujące z dużymi prędkościami skrawania wykonuje się ze stali
 • Pytanie nr 32449 - Który gatunek stali należy użyć do wykonania stempla wykrojnika?
 • Pytanie nr 32450 - Ze względu na dobre tłumienie drgań do odlania korpusu przekładni należy zastosować
 • Pytanie nr 32451 - Jaki rodzaj obróbki cieplnej należy zastosować dla wału wykonanego ze stali 45 (C45) przeznaczone...
 • Pytanie nr 32452 - Cyjanowanie to proces polegający na
 • Pytanie nr 32453 - Który frez należy zastosować do frezowania rowka pod wpust przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 32454 - Który frez należy zastosować do nacinania uzębienia w kole zębatym na frezarce obwiedniowej?
 • Pytanie nr 32455 - Którego narzędzia należy użyć do wykonania nakiełka w wale?
 • Pytanie nr 32456 - Do frezowania na frezarce pionowej zaokrąglenia R25, przedmiotu przedstawionego na rysunku, należ...
 • Pytanie nr 32457 - Którą obrabiarkę i narzędzie należy zastosować do wykonania rowka wpustowego w piaście koła przed...
 • Pytanie nr 32458 - Do mocowania frezów z chwytem cylindrycznym we wrzecionie frezarki stosuje się
 • Pytanie nr 32459 - Wytaczanie otworów na tokarce wykonuje się nożem, oznaczonym na przedstawionym rysunku literą
 • Pytanie nr 32460 - Do mocowania małych frezów piłkowych należy zastosować
 • Pytanie nr 32461 - Do wykonania otworu w przedmiocie zgodnie z przedstawionym rysunkiem, należy użyć wiertła oraz
 • Pytanie nr 32462 - Konstrukcje stalowe narażone na działanie czynników atmosferycznych zabezpiecza się przez
 • Pytanie nr 32463 - W celu oczyszczenia powierzchni z korozji i zdjęcia warstwy lakierniczej, należy zastosować
 • Pytanie nr 32464 - Bardzo dużą liczbą wyrobów i niskim kosztem jednostkowym charakteryzuje się produkcja
 • Pytanie nr 32465 - Toczenie jednego wałka na tokarce trwa 45 minut, koszt pracy tokarza wynosi 40 zł/godzinę, koszt ...
 • Pytanie nr 32466 - Pracownik w ciągu 1 dnia wykonuje 60 elementów. Na jeden element zużywa 5 m pręta. Ile wynosi dzi...
 • Pytanie nr 32467 - Ile wynosi wartość tolerancji wykonania następującego wymiaru 20+0,05+0,01 ?
 • Pytanie nr 32468 - Którym przyrządem powinno się mierzyć grubość zęba na średnicy podziałowej koła zębatego?
 • Pytanie nr 32469 - Dokładny pomiar niewielkich kątów metodą pośrednią należy wykonać
 • Pytanie nr 32470 - Pomiar twardości powierzchni przedmiotu przedstawionego na rysunku należy wykonać metodą

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ