LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA E6 - CZERWIEC 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 30191 - Antena paraboliczna służy do odbioru sygnałów
 • Pytanie nr 30192 - Do transmisji sygnału telewizyjnego, pochodzącego z anteny zbiorczej w budynku wielorodzinnym, na...
 • Pytanie nr 30193 - Jaką funkcję w instalacji antenowej w budynku wielorodzinnym pełni zwrotnica antenowa?
 • Pytanie nr 30194 - Do połączenia jakich urządzeń nie nadaje się przedstawiony na fotografii kabel zakończony z obu s...
 • Pytanie nr 30195 - Które z wymienionych urządzeń nie jest stosowane w lokalnej sieci komputerowej?
 • Pytanie nr 30196 - Fotografia przedstawia tylną ścianę obudowy
 • Pytanie nr 30197 - Jaki element elektroniczny, na którego obudowie umieszczono oznaczenie 78L05, przedstawiono na fo...
 • Pytanie nr 30198 - Rysunek przedstawia schemat ideowy wzmacniacza
 • Pytanie nr 30199 - Rysunek przedstawia symbol graficzny
 • Pytanie nr 30200 - Rysunek przedstawia symbol graficzny
 • Pytanie nr 30201 - Skrót oznaczający zakres fal radiowych o częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz w obszarze, którego ...
 • Pytanie nr 30202 - Złącze SCART, używane do przesyłania sygnałów AV, przedstawia fotografia
 • Pytanie nr 30203 - Skrótem A/52 oznacza się system
 • Pytanie nr 30204 - Skrótem DVB-T oznacza się telewizję cyfrową
 • Pytanie nr 30205 - Który spośród zaznaczonych na fotografii portów komputera jest interfejsem równoległym?
 • Pytanie nr 30206 - Do montażu elementu na szynie DIN należy użyć
 • Pytanie nr 30207 - Urządzenie przedstawione na fotografii służy do
 • Pytanie nr 30208 - Które z przedstawionych na fotografii narzędzi służy do zaciskania tulejek na końcówkach przewodó...
 • Pytanie nr 30209 - Którego narzędzia należy użyć w celu zamontowania, przedstawionego na fotografii, wtyku na końców...
 • Pytanie nr 30210 - Do wykonania nierozłącznego połączenia włókien światłowodowych należy użyć
 • Pytanie nr 30211 - Aby zminimalizować negatywny wpływ obcych pól elektromagnetycznych na transmisję sygnałów cyfrowy...
 • Pytanie nr 30212 - Jaka będzie zależność prądu spoczynkowego od temperatury w tranzystorowej końcówce mocy wzmacniac...
 • Pytanie nr 30213 - Urządzeniem, pracującym na wolnym powietrzu, charakteryzującym się dużą odpornością na niekorzyst...
 • Pytanie nr 30214 - Która linia transmisyjna gwarantuje transmisję sygnału telewizyjnego, charakteryzującą się najwię...
 • Pytanie nr 30215 - Który z wymienionych objawów może wystąpić podczas pojawienia się przepięcia w niezabezpieczonej ...
 • Pytanie nr 30216 - Do pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych na wyjściu wzmacniacza audio należy zastosować...
 • Pytanie nr 30217 - Za pomocą przyrządu przedstawionego na fotografii można zmierzyć
 • Pytanie nr 30218 - Do pomiaru rezystancji metodą pośrednią w przedstawionym układzie należy użyć
 • Pytanie nr 30219 - Jaką wartość napięcia sinusoidalnie przemiennego wskazuje woltomierz cyfrowy w trybie pracy AC?
 • Pytanie nr 30220 - Przyrządem, za pomocą którego można zmierzyć wartość międzyszczytową szumów na wyjściu wzmacniacz...
 • Pytanie nr 30221 - Prawidłowo działająca instalacja antenowa wykonana jest w topologii
 • Pytanie nr 30222 - Jakość sygnału telewizyjnego u poszczególnych abonentów telewizji kablowej monitoruje się mierząc...
 • Pytanie nr 30223 - Miejsce, w którym nastąpiło przerwanie kabla doprowadzającego sygnał telewizji kablowej do użytko...
 • Pytanie nr 30224 - Który sposób naprawy przerwanego kabla antenowego zapewni dobrą jakość transmisji sygnału?
 • Pytanie nr 30225 - Złącze p-n tranzystora bipolarnego można zbadać za pomocą
 • Pytanie nr 30226 - Które czynności należy przeprowadzić w pierwszej kolejności, przystępując do naprawy odbiornika t...
 • Pytanie nr 30227 - Jaki środek zabezpieczający przed uszkodzeniem wymienianego elementu należy zastosować podczas pr...
 • Pytanie nr 30228 - W jaki sposób można wykasować zawartość pamięci EPROM w celu jej ponownego zaprogramowania?
 • Pytanie nr 30229 - Aby przymocować do ściany przewody elektryczne, wykonując podtynkową instalację kablową należy uż...
 • Pytanie nr 30230 - Czynności, składające się na montaż anteny satelitarnej, należy wykonywać w następującej kolejnoś...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ