LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA TG14 + TG15 - PRÓBNY

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3627 - Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki (WTO) podróżą turystyczną jest wyjazd
 • Pytanie nr 3628 - Fundowanie przez pracodawcę swoim najlepszym pracownikom wycieczki do Paryża za osiągnięcie dobry...
 • Pytanie nr 3629 - Styl życia mieszkańców Podlasia to element
 • Pytanie nr 3630 - Szkoła podstawowa złożyła w biurze podróży zamówienie na trzydniową wycieczkę po Wyżynie Krakowsk...
 • Pytanie nr 3631 - Walorami antropogenicznymi nazwiemy
 • Pytanie nr 3632 - Na Światowej Liście Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO w Polsce znajdują się między innymi:
 • Pytanie nr 3633 - Poniżej przedstawiono rozmieszczenie obiektów noclegowych w Polsce w 2000 roku według województw....
 • Pytanie nr 3634 - Ulotka reklamująca ofertę wycieczki szkolnej po Małopolsce to sposób oddziaływania na klientów w ...
 • Pytanie nr 3635 - Odległość z Łodzi do Lwowa na mapie w skali 1:2 000 000 wynosi 19 cm. Jaka jest odległość między ...
 • Pytanie nr 3636 - Słabą stroną polskiej turystyki jest
 • Pytanie nr 3637 - Prawidłowo wystawiona faktura nie zawiera danych identyfikujących
 • Pytanie nr 3638 - Wzrost popytu na usługi turystyczne może być spowodowany
 • Pytanie nr 3639 - Wykres przedstawia kierunki krajowych wyjazdów krótkookresowych w latach 2000-2003. W latach 2000...
 • Pytanie nr 3640 - Organem uprawnionym do kontrolowania przestrzegania wymagań kategoryzacyjnych ustalonych dla obie...
 • Pytanie nr 3641 - 10 czerwca 2005 r. zakończyła się wycieczka do Włoch. Biuro podróży tym samym wykonało usługę i m...
 • Pytanie nr 3642 - Wprowadzenie oferty "Lato w Hiszpanii" do katalogu turoperatora poprzedza przede wszystkim
 • Pytanie nr 3643 - W czasie wycieczki szkolnej do Zakopanego zorganizowanej przez Biuro Podróży "Jowisz" zaplanowano...
 • Pytanie nr 3644 - Ustawa o ochronie przyrody wprowadza zakaz
 • Pytanie nr 3645 - Kto wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez tu...
 • Pytanie nr 3646 - Podstawową korzyścią dla konsumenta z tytułu wdrażania systemu HACCP przez zakłady gastronomiczne...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ