LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 22
Proces technologiczny wymaga, aby w pomieszczeniu o kubaturze 18 m3 zachowana była temperatura 40 st. C +- 5 st. C. Najczęściej stosowanym sterownikiem elementów grzejnych będzie

A.
B.
C.
D.