LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD25 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 34
Określ, jakie informacje zawiera dokument o nazwie "karta informacyjna budynku".

A.
B.
C.
D.