LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 43
Mikrozaskórnik, zaskórnik, grudka łojowa to wykwity charakterystyczne dla trądziku

A.
B.
C.
D.