LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 28
Zabieg z zakresu kosmetyki leczniczej polegający na transporcie substancji czynnych z jednoczesnym wykorzystaniem pola elektrycznego i ultradźwięków to

A.
B.
C.
D.