LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 48
W układzie elektronicznym uległa uszkodzeniu dioda prostownicza o następujących parametrach: Urm=200 V, lfav=1 A. Dobierz z tabeli parametry diody, którą należy zastosować, aby naprawić układ.
A.
B.
C.
D.