LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 34
Zjawisko dysocjacji elektrolitycznej jest wykorzystywane w zabiegu

A.
B.
C.
D.