LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 42
Jaki rodzaj naświetlania należy zastosować, aby złagodzić skutki oparzenia słonecznego skóry?

A.
B.
C.
D.