LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 26
Urządzenie przedstawione na rysunku służy do sterylizacji
A.
B.
C.
D.