LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 44
W zabiegu jonoforezy stabilnej należy wykorzystać

A.
B.
C.
D.