LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 31
Frezy stosuje się do

A.
B.
C.
D.