LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 9
Substancje biologicznie czynne, będące składnikiem preparatu kosmetycznego w formie żelu, są wprowadzane do naskórka za pośrednictwem

A.
B.
C.
D.