LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 31
Narzędzia wielorazowego użytku wykonane z materiałów uniemożliwiających wyjaławianie ich w wysokiej temperaturze należy

A.
B.
C.
D.