LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 34
Czego nie wolno robić podczas opatrywania skaleczenia?

A.
B.
C.
D.